Nemokamos paslaugos

Įvairių rūšių leidinių skolinimas skaityti vietoje.
Leidinių skolinimas į namus.
Leidinių užsakymas internetu (turintiems LIBIS skaitytojo pažymėjimą).
Savarankiškas leidinių grąžinimas bibliotekos nedarbo metu (viešojoje bibliotekoje, Beržų g. 50).
Kultūros renginiai ir meno parodos.
Interneto prieiga.
Belaidis interneto ryšys (prisijungimo vardas - „biblioteka“).
Kompiuterinio ir informacinio raštingumo konsultacija ir individualus mokymas.
Kompiuterinio ir informacinio raštingumo gyventojų grupių mokymai (plačiau Mokymai gyventojams).
Bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės (naudojamasi bibliotekoje ir nuotoliniu rėžimu, plačiau - Duomenų bazės).
Konsultavimas, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis (katalogais, kartotekomis, informaciniais leidiniais).
Konsultavimas, kaip naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu.
Individualus arba grupių mokymas-konsultacija naudotis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis.
Technologijų užsiėmimai (palčiau).
Atsakymas į žodines skaitytojų bibliografijos ir į informacines skaitytojų užklausas (telefonu, el. paštu).
Ekskursija, supažindinanti su bibliotekos fondais, paslaugomis, naudojimosi tvarka ir t. t.
Dienos stovyklos vaikams.
Edukaciniai užsiėmimai.