Nemokamos paslaugos

Įvairių rūšių leidinių skolinimas skaityti vietoje.
Leidinių skolinimas į namus.
Leidinių užsakymas internetu (turintiems LIBIS skaitytojo pažymėjimą).
Savarankiškas leidinių grąžinimas bibliotekos nedarbo metu (viešojoje bibliotekoje, Beržų g. 50).
Kultūros renginiai ir meno parodos.
Interneto prieiga.
Belaidis interneto ryšys.
Kompiuterinio ir informacinio raštingumo konsultacija ir individualus mokymas.
Kompiuterinio ir informacinio raštingumo gyventojų grupių mokymai (plačiau Mokymai gyventojams).
Bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės (naudojamasi bibliotekoje ir nuotoliniu rėžimu, plačiau - Duomenų bazės).
Konsultavimas, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis (katalogais, kartotekomis, informaciniais leidiniais).
Konsultavimas, kaip naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu.
Individualus arba grupių mokymas-konsultacija naudotis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis.
Technologijų užsiėmimai (palčiau).
Atsakymas į žodines skaitytojų bibliografijos ir į informacines skaitytojų užklausas (telefonu, el. paštu).
Ekskursija, supažindinanti su bibliotekos fondais, paslaugomis, naudojimosi tvarka ir t. t.
Dienos stovyklos vaikams.
Edukaciniai užsiėmimai.