Kraštotyros leidiniai

 • Maironio sodas

  Maironio sodas

  Maironio sodas / parengė Aldona Ruseckaitė. - Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2017. - 107, [1] p.

  Knygoje „Maironio sodas“ yra atveriamas poeto, dramaturgo, profesoriaus, rektoriaus, prelato Jono Mačiulio-Maironio dar vienas talentas – sodininkavimas. Paveldėjęs žinias ir gebėjimus iš savo tėvo Aleksandro Mačiulio, užauginusio didžiulius sodus, sūnus irgi pamėgo šį prasmingą užsiėmimą. 1909 m. Kauno senamiestyje nusipirkęs rūmus ir prie jų žemės sklypą iki pat Nemuno, užveisė sodą – su vaismedžiais, krūmais, gėlynais, daržais. Maironis daug dirbo – sodino, skiepijo, kasė lysves,

  Skaityti daugiau...

 • Laisvės ir Tėvynės ginti : 1918-1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai

  Laisvės ir Tėvynės ginti : 1918-1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai

  Laisvės ir Tėvynės ginti : 1918-1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai / Algimantas Stalilionis, Vykintas Vaitkevičius. - Vilnius : Petro ofsetas; Pumpėnai, Pasvalio r. : Pumpėnų kraštiečių asociacija "Pumpėniečių viltys", 2017. - XLII, 429, [1] p.

  Knyga skirta istoriniams savanoriams, kurie 1918 m. gruodžio 29 d. laikinosios Vyriausybės pakviesti stojo ginti atgimusios Lietuvos. Žinynas – duomenų surasta apie 154 asmenis – apima istoriniame Pumpėnų valsčiuje (Panevėžio aps.) gimusius, čia žemės gavusius ir ūkininkavusius, daugelį kitų darbų dirbusius, mirusius ir palaidotus Nepriklausomybės kovų dalyvius. Tai pirmieji atgimusios Lietuvos sergėtojai milicininkai, į kovą su Raudonąja armija stoję partizanai, kariai savanoriai ir šių kovotojų rėmėjai, taip pat mobilizuoti puskarininkiai ir karininkai, šauktiniai, karo kapelionas ir karo kapelmeisteris.

  Skaityti daugiau...

 • Po Dievo dangumi - mano tauta

  Po Dievo dangumi - mano tauta

  Po Dievo dangumi – mano tauta : tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojos, mokytojos ir vienuolės Marijos Kazimieros Kaupaitės gyvenimas ir darbai : rinktinė / [sudarytojas Mantas Masiokas]. - [Ramygala, Panevėžio r.] : [M. Masiokas], 2017. - 543, [1] p.

  Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos ir Ramygalos kultūros centro parengta straipsnių rinktinė, kurioje spausdinama medžiaga apie Ramygalos kraštietės vienuolės, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėjos Marijos Kaupaitės (1880–1940)  gyvenimą ir darbus. Leidinyje publikuotas ir jo sudarytojo Manto Masioko straipsnis „Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istorija“.

 • Kas yra maistas, vaistas, sveikata?

  Kas yra maistas, vaistas, sveikata?

  Kas yra maistas, vaistas, sveikata? : atsakymas - ekologiškas gyvenimas : rašinio ekologine tema konkursas Panevėžio rajone, 2010-2016 m. / [Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Panevėžio rajono švietimo centras. - Panevėžys : Godo, 2017. - 86, [2] p.

  Tai pirmoji rašinių ekologine tema knygelė Panevėžio rajone, joje sudėti geriausi suaugusiųjų ir jaunųjų (mokinių) namų darbai, parašyti nuo 2010 metų. Knygelė - dalis mokyklų ekologinio švietimo veiklos istorijos, jos puslapiuose visada bus galima susipažinti su nuveiktais darbais, dar ir dar kartą pasidžiaugti, prisiminti visus tuos, kurie paliko vienokį ar kitokį pėdsaką mokyklos gyvenime ar jos aplinkoje.