• Krekenavos seniūnijos gyvenamosios vietos

  Krekenavos seniūnijos gyvenamosios vietos

  Panevėžio rajono viešosios bibliotekos naujas leidinys - istoriko Petro Juknevičiaus parengtas „Krekenavos seniūnijos gyvenamosios vietos: istorinis-administracinis žinynas“. Knygos leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio rajono savivaldybė. Aprašomos Krekenavos seniūnijoje esančios 109 gyvenamosios vietos: 1 miestelis, 101 kaimas, 7 viensėdžiai. Leidinyje pateikiami gyvenamųjų vietų istoriniai ir administraciniai duomenys. Yra šaltinių ir literatūros sąrašai, schema, reziumė English, latvių, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis.
  Sudarant žinias buvo matyti prieinami XIX ir XX šimtmečių karinės Rusijos gyvenamųjų vietų sąrašai, Lenkijos leistinių daugybės geografinių žinių, XX a. tarpukario Lietuvos gyvenamųjų vietų sąrašas ir po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos TSR 1959, 1974 ir 1976 metų gyvenamųjų vietų žinynai.

  Skaityti daugiau...

 • Prezidentas Antanas Smetona

  Prezidentas Antanas Smetona

  Šiame žinomo publicisto, istoriko, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Algimanto Liekio šešių tomų rinkinyje, sudarytame naudojantis daugiau kaip 300 įvairių šaltinių, apžvelgiami iškiliausio Lietuvos politiko, Lietuvos Prezidento Antano Smetonos biografijos bruožai, kūrybinis palikimas, skelbiami įvairiuose leidiniuose publikuoti Prezidento darbai, kalbos.

  Leidinys dedikuojamas tautinės Lietuvos kūrėjui ir stiprintojui, pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai, 2019 metais sukankančioms Jo gimimo 145-osioms metinėms, prezidentavimo pradžios 100-osioms ir žūties 75-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

  Skaityti daugiau...

 • Gamtos fotografas Algimantas Lūža

  Gamtos fotografas Algimantas Lūža

  Algimantas Lūža Krekenavoje gyvena jau keturis dešimtmečius. Fotomenininkas sako, kad Isos slėnio gamta jam tapo labai brangi ir nebežino, ar Aukštaitijoje yra kas gražiau. Fotografija – ir būdas atskleisti šio krašto gamtos įvairovę, parodyti ją, ir kartu išsaugoti.

  Panevėžio rajono viešajai bibliotekai A. Lūža dovanojo septynis fotografijų albumus.

 • Einu žeme, skrendu vėju (su CD)

  Einu žeme, skrendu vėju (su CD)

  Strazdo kūrybos originalumą lemia panaši kaip ir poeto biografijoje ribų peržengimo energija. Puikiai pažinojęs lietuvių sakytinę kūrybą (liaudies dainas) ir savojo meto rašytinę kūrybą, Strazdas savo eilėse sukūrė unikalią jų formų stilistinę dermę. Lietuvių poetinės kalbos „meistravimas" buvo vienas iš Strazdo, lietuvių pasaulietinės poezijos pirmeivio, uždavinių.

Puslapis 1 iš 67