Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Skaitytojų aptarnavimo skyrių sudaro:

  • Abonementas,
  • Periodinių ir informacinių leidinių skaitykla,
  • Vaikų literatūros skaitykla,
  • Kraštotyros leidinių fondas,
  • Vieša interneto prieiga,
  • Galerija „Prie knygų“,
  • Mokymų klasė.
Skaitytojų aptarnavimo skyrius    
Vedėja
Rima Karpinskienė
 
 
 
 
 
 (8-45) 58 70 48
 
(548)
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  
Vyr.bibliotekininkė
Danutė Pamerneckytė              
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Vyr.bibliotekininkė
Regina Murmokaitė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Vyr.bibliotekininkė
Danutė Skaburskaitė

Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Vyr.bibliotekininkė
Vida Ambraškaitė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Vyr.bibliotekininkė Lida Žukauskaitė

Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Vyr. bibliografė Vidmanta Trečiokienė (8-45) 57 55 74 Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Vyresn. techninės informacijos ir paslaugų specialistė Laura Telyčėnienė Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Darbo laikas rugsėjo – birželio mėn.:
Pirmadieniais–penktadieniais: 10.00–18.00 val.
Šeštadieniais: 10.00–16.00 val.
Sekmadieniais nedirba.

Darbo laikas liepos – rugpjūčio mėn.:
Pirmadieniais–penktadieniais: 10.00–18.00 val.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nedirba.

Biblioteka nedirba valstybinių švenčių dienomis.
Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau.
Paskutinis mėnesio ketvirtadienis – švaros diena (skaitytojai neaptarnaujami).
Knygas bet kuriuo paros metu galite palikti Knygų grąžinimo dėžėje (prie įėjimo).

Skyriaus dokumentų fondą sudaro knygos, periodiniai ir informaciniai leidiniai, vaizdo ir garso dokumentai. Vartotojams suteikiama galimybė naudotis duomenų bazėmis, tradiciniais ir kompiuteriniais katalogais, knygų skaityklėmis, kompiuteriais ir internetu. Visose bibliotekos erdvėse veikia belaidis internetas.
Bibliotekos skaitytojais gali būti visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

Norint tapti bibliotekos skaitytoju, reikia:
•    Susipažinti su Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklėmis (pdf, 1 MB).
•    Įsigyti skaitytojo pažymėjimą bibliotekoje (Beržų g. 50) arba užsisakyti portale https://www.ibiblioteka.lt
•    Pateikti pasą ar kitą identifikacinį dokumentą (studentams, moksleiviams, neįgaliesiems – atitinkamą pažymėjimą) su nuotrauka, asmens kodu ir parašu.
•    Užpildyti registracijos kortelę.
•    Sumokėti nustatytą skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį.

Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas.
Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje užsiregistruoti. Įsigyti kito bilieto ir mokėti už registraciją nereikia.
Vaikas iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką, arba pateikęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką.
Vaikams iki 16 metų pirmą kartą išduodamas nemokamas vieningas LIBIS skaitytojo pažymėjimas.
Bibliotekos vartotojai aptarnaujami abonementuose (knygos skolinamos į namus) ir skaityklose. Skolintis leidinius į namus gali visi registruoti bibliotekos skaitytojai.
Iš Bibliotekos į namus skolinama po 7 dokumentus iš kiekvieno fondo 30 dienų. Naujai gautų ir paklausių leidinių išdavimo terminas gali būti trumpesnis.
Skyriuje įdiegta automatizuota LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė (SAP), veikia skaitytojų autoinformavimas: nurodytu el. pašto adresu atsiunčiamas priminimas apie knygos grąžinimo termino pabaigą su galimybę jį prasitęsti.
Jei knyga skaitytojui reikalinga ilgiau ir jos nereikalauja kiti skaitytojai - naudojimosi laiką galima pratęsti virtualiai, atėjus į biblioteką, paskambinus tel. (8-45) 58 70 48 arba elektroniniu paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. .
Negrąžinus dokumentų nustatytu laiku, skaitytojas privalo sumokėti bibliotekos direktoriaus įsakymu nustatytus delspinigius.
Įsakymas dėl delspinigių už laiku negrąžintus bibliotekos dokumentus (pdf, 119 KB), Įsakymas dėl delspinigių už laiku negrąžintus bibliotekos dokumentus 1 punkto pakeitimo (pdf, 474 KB)

Norimą leidinį, naudojantis bibliotekos elektroniniu katalogu, galima užsakyti. Jei visi reikiamo leidinio egzemplioriai užimti, skaitytojas jį gali rezervuoti naudodamasis bibliotekos elektroniniu katalogu arba pateikdamas žodinį prašymą bibliotekininkui.
Informaciją apie skaitomus, rezervuotus leidinius ir jų grąžinimo terminus galima pasitikrinti savo elektroniniame formuliare: https://panrvb.libis.lt/content/login.jsp
Skyriuje teikiamos tarpbibliotekinio abonemento (TBA) leidinių ir straipsnių kopijų skolinimo iš kitų Lietuvos bibliotekų paslaugos.
Informacija teikiama telefonu: (8-45) 58 70 48 arba elektroniniu paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. . Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu tvarka (pdf, 373 KB)

Vieša ir nemokama interneto prieiga teikiama suaugusiems (5 kompiuterizuotos darbo vietos) ir vaikams vaikų literatūros skaitykloje (3 kompiuterizuotos darbo vietos), remiantis Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklėmis (pdf, 39 KB).
Po bibliotekos darbo valandų, dokumentą (-us) galima palikti knygų grąžinimo dėžėje, esančioje prie įėjimo į biblioteką.
Kitos skaitytojų aptarnavimo sąlygos numatytos Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi biblioteka taisyklės (pdf, 1 MB).