2021 m. kovo mėn.

2021 m. kovo mėnesio renginių planas

Renginiai Viešojoje bibliotekoje (Beržų g. 50, Panevėžys), tel. 8 45 58 70 48
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo

1 - 31 d.

3 d.

„20 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų“. Paulinos Sutkutės pieštų signatarų portretų paroda/ Viešosios bibliotekos Galerija „Prie knygų;
Virtualus parodos pristatymas: https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
Danutė Pamerneckytė

1 – 31 d.

19 d.

„Man patiko tik vandenys gilūs: Vytautui Mačerniui – 100“. Literatūros paroda, skirta poeto V. Mačernio metams./ Viešosios bibliotekos Abonementas.
Virtualus pristatymas, skirtas Pasaulinei poezijos dienai: https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
Rima Karpinskienė

1 - 25 d.

„Atvirukas Bitei. Grafiniai eksperimentai“. Kvietimas vaikams piešti atvirutes G. Petkevičaitės - Bitės gimtadieniui įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis.
https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
Lida  Žukauskaitė
3, 17, 24, 31 d. „Virtualūs žaislų nuotykiai bibliotekoje“. Maminukų akademijos edukacijos.
https://www.facebook.com/Panrbiblioteka, https://www.facebook.com/Maminuk%C5%B3-Akademija-367857183915244/ 
Lida Žukauskaitė
Vida Ambraškaitė
5 d.    „Stiprios, fatališkos, nepriklausomos“. Virtuali, literatūros apie žymias pasaulio moteris, apžvalga:
https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
Danutė Pamerneckytė
8 – 25 d.

10 d.
„Skirta Kovo 11-ajai“.  Literatūros paroda Lietuvos nepriklausomybės  atkūrimo dienai paminėti./ VB skaitykla;
Virtualus pristatymas:  https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
Regina Murmokaitė
 9 d. „Lietuvai“. Virtualus Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2a kl. mokinių parodos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, pristatymas.
https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
Lida  Žukauskaitė
10 d. „PANAMA labai graži“. Virtualūs žaislų nuotykiai bibliotekoje, skirta rašytojo Janošo 90-mečiui paminėti. Maminukų akademijos edukacijos. https://www.facebook.com/Panrbiblioteka, https://www.facebook.com/Maminuk%C5%B3-Akademija-367857183915244/  Lida Žukauskaitė
Vida Ambraškaitė

15 – 31 d.

16 d.

„Knygos savęs ir pasaulio pažinimui“. Populiariosios literatūros paroda gamtosaugos, klimato kaitos tema/  Viešosios bibliotekos skaitykla
Virtualus pristatymas: https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
Danutė Pamerneckytė
16 d. „Knygnešystė Panevėžio krašte“. Virtualus pasakojimas iš J.Tumo - Vaižganto ir knygnešių muziejaus. https://www.facebook.com/ustrone Audrius Daukša

22 d. 14.00 val.

23 -26 d. 10.00 val.

„Vartotojų aptarnavimas naudojantis LIBIS programine įranga“. Mokymai Ėriškių, Jotainių, Šilų, Trakiškio, Žibartonių bibliotekininkams.
Virtualus mokymų programos pristatymas  
Rima Karpinskienė
23 - 26 d.
10.00 – 13.00 val.
Nuotoliniai skaitmeninio raštingumo mokymai. Pažengusiųjų mokymo programa. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklos. MS Teams platforma.
Skaitmeninės savaitės (ALL DIGITAL Week) 2021 veiklos. Išankstinė registracija tel. (8-45) 57 55 74
Laura Telyčėnienė
23 - 26 d.
13.00-17.00 val.
„Kūrybiniai užsiėmimai su grafine planšete”. Vaizdų perpiešimo galimybės.
Skaitmeninės savaitės (ALL DIGITAL Week) 2021 veiklos. https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
Lida Žukauskaitė
Laura Telyčėnienė
25 d. 10.00 val.   Virtualus rajono bibliotekų darbuotojų pasitarimas/ MS Teams aplinka    Edita Grucienė
Kiekvieną mėn. antradienį 14.00 val. Viešosios bibliotekos administracijos darbuotojų pasitarimas Rūta Bagdonienė
   Renginių ciklas „Kultūros keliai“: stotelė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė”. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-čio renginiai bibliotekose
30 d. „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kultūros laukas". Virtualus kūrybos  skaitymas (aktorė Asta Preidytė).
https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka
Vidmanta Trečiokienė
30 d.  „Vaikų sveikinimai Gabrielei”. Virtualus pristatymas, skirtas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-ojo gimtadienio proga. https://www.panrbiblioteka.lt/lt/, https://www.facebook.com/Panrbiblioteka Lida Žukauskaitė
Nuorodos: https://www.panrbiblioteka.lt/lt/https://www.facebook.com/Panrbiblioteka, https://www.facebook.com/Maminuk%C5%B3-Akademija-367857183915244/
Renginiai rajono bibliotekose ir muziejuose
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo  
Berčiūnų biblioteka (Rožių g. 1, Berčiūnų k.,), tel. 55 34 48
10 d. „Mūsų vardas – Lietuva“. Virtualus informacijos pateikimas Viktorija Skačkauskaitė  
16 d. „Knygnešystė – ryškus lietuvybės simbolis“. Virtualus informacijos pateikimas Viktorija Skačkauskaitė
22 d. „Berčiūnų krašto šviesuoliui, tapytojui, medžio drožėjui Albinui Lemežiui-75“. Virtualus informacijos pristatymas Viktorija Skačkauskaitė
22-28 d.  „Europos skaitmeninė savaitė”. Europos skaitmeninės savaitės 2021 veiklos bibliotekoje  Viktorija Skačkauskaitė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Ber%C4%8Di%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-2843829669176553/?ref=page_internal​
Berniūnų biblioteka (Jaunystės g. 11, Berniūnų k.), tel. 58 02 63
Data Pavadinimas Atsakingas asmuo
3 d. „Lietuvos ir užsienio rašytojų  knygos“. Virtualus naujausių bibliotekos knygų pristatymas. Renginys skirtas Tarptautinei rašytojų dienai Rasa Budrevičienė 
8 d. „Mamos portretas“. Konkursas bibliotekos lankytojams ir bendruomenės žmonėms ir virtuali nuotraukų paroda Rasa Budrevičienė
9 d. „Gražiausias žodis – Lietuva“. Virtualus Mariaus Jovaišos knygos „Neregėta Lietuva“ pristatymas Rasa Budrevičienė
10-15 d. „Kovo 11-osios istorija“. Virtuali spaudinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai Rasa Budrevičienė
12 d. „Visos tautos mokytoja“. Virtuali spaudinių paroda, skirta Sofijos Kymantaitės– Čiurlionienės – 135 jubiliejui paminėti Rasa Budrevičienė 
16 d. „Knygnešys“. Virtuali spaudinių paroda, skirta knygnešio Jurgio Bielinio gimimo 175-čiui paminėti ir virtuali filmo (rež. J.Trukanas) peržiūra. Renginys, skirtas Knygnešio dienai Rasa Budrevičienė 
19 d. „Ar žinai, kas tie miško draugai?“. Virtuali viktorina, skirta Žemės dienai Rasa Budrevičienė 
22-28 d. „Europos skaitmeninė savaitė“. Virtualus informacijos pateikimas Rasa Budrevičienė 
29 d. „NATO narystė – mums svarbi“. Virtualus informacijos pateikimas Rasa Budrevičienė 
30 d.   „Jos kelias buvo sunkus ir duobėtas“. Virtuali dokumentų paroda, skirta prozininkei, publicistei, kritikei Gabrielei Petkevičaitei Bitei – 160 Rasa Budrevičienė 
FB nuoroda:https://www.facebook.com/Berni%C5%ABn%C5%B3-biblioteka-214044462096693/
Bernatonių biblioteka (Draugystės g. 22, Bernatonių k.), tel. 55 98 38
10 d. „Už Lietuvą – vėl Didžią“. Virtualus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos pristatymas Lina Rima Šatienė 
16 d.    „Ėjo broleliai...“. Virtualus Knygnešio dienos pristatymas Lina Rima Šatienė 
19 d.
13.00 val.
„Tarp žodžių ir garsų – per knygos pakylėjimą“. Popietė prie arbatos su Just. Marcinkevičiaus eilėmis, skirta Pasaulinei poezijos dienai Lina Rima Šatienė 
30 d. „Gabrielė sielos, ne luomo bajorė...“. Biografijos ir kūrybos apžvalga virtualioje erdvėje, minint Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-metį Lina Rima Šatienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Bernatoniubiblioteka/
Daniūnų biblioteka (Pavasario g. 13, Daniūnų k.), 42 02 65
8-12 d. „Kovo – 11–oji mūsų drąsos, stiprybės ir vienybės šventė“. Virtuali spaudinių paroda Zita Osipovienė
22-28 d.   „Europos skaitmeninė savaitė”. Europos skaitmeninės savaitės 2021 veiklos bibliotekoje Zita Osipovienė
30 d. „Rašytojai, pedagogei Gabrielei Petkevičaitei- Bitei - 160“. Virtualus pristatymas Zita Osipovienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/daniunubiblioteka
Daukniūnų biblioteka (Kapynės g. 2, Daukniūnų k.), tel. 55 71 04
16 d. „Didžiausia pagarba Jums - knygnešiai“. Virtuali paroda, skirta Knygnešio dienai Aušra Krištaponytė
22-28 d. „Šiuolaikinė biblioteka – Jūsų išminties namai“. Virtualus „Europos skaitmeninės savaitės 2021“ pristatymas Aušra Krištaponytė
30 d. „Rašytojai, pedagogei Gabrielei Petkevičaitei- Bitei - 160“. Virtualus pristatymas Aušra Krištaponytė
FB nuoroda:https://www.facebook.com/daukniunupanrbiblioteka/
Dembavos biblioteka (Veteranų g. 1, Dembava), tel. 59 41 19
1 d. „Motiejus Valančius, lietuvių tautos žadintojas“. Virtuali paroda, skirta rašytojo 220-osiom gimimo metinėms  Agnė Piskarskienė
4 d. „Žiemos laiškai pavasariui“. Virtualus fotografijų konkursas, skirtas Žemės dienai Agnė Piskarskienė
10 d. „Svarbiausias Kovo 11-osios dokumentas“. Virtualus pristatymas Agnė Piskarskienė 
16 d. Vaidybinio filmo „Knygnešys“ (rež.J.Trukanas) virtuali peržiūra, filmo aptarimas su NVŠ „Fantazija“ vaikais (vad. D. Venslovienė, V. Daugėlienė) Agnė Piskarskienė 
FB nuoroda:  https://www.facebook.com/pages/category/Library/Dembavos-biblioteka-421360088303396/
Ėriškių biblioteka (Ėriškėlių g. 16, Ėriškių k.), tel. 55 57 37
10 d. „Kovo 11 – oji – Lietuvos valstybės pergalės diena“. Virtuali dokumentų apžvalga, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai  Dalija Zimaitienė
16 d. „Knygnešystė – Lietuvos istorijos fenomenas“. Virtualus dokumentinės medžiagos pristatymas, skirtas Knygnešio dienai Dalia Zimaitienė 
25 d.    „Gyvenimą paskyrę lietuviškam žodžiui“. Virtualus kalbininko Juozo Balčikonio 136 – ųjų gimimo metinių paminėjimas Dalia Zimaitienė 
22-28 d. „Skaitmeniniai įgūdžiai patogesniam gyvenimui“. Skaitmeninės savaitės 2021 veiklos Dalia Zimaitienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/eriskiubiblioteka/
Geležių biblioteka (Parko g. 2, Geležių k.), tel. 55 03 93
 9 d. „Lietuvos vardas poezijoje“. Virtuali literatūrinė paroda, skirta Lietuvos vardo dienai Janina Kubilienė 
 22-28 d. „Europos skaitmeninė savaitė”. Europos skaitmeninės savaitės 2021 veiklos bibliotekoje Janina Kubilienė
30 d. „Metų knygos rinkimams pasibaigus“. Išrinktų metų knygų  pristatymas internetinėje erdvėje Janina Kubilienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/geleziaipanrbiblioteka.lt/
Gustonių biblioteka-UDC (M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k.), tel. 58 69 33
3–30 d.
13.00-17.00 val.
Gustonių Vaikų dienos centro veiklos Regina Masiokienė
Asta Toločkienė
10 d. „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“. Virtuali spaudinių paroda Regina Masiokienė
15 d.  „Knygnešiai žemėlapyje“. Virtuali paroda, skirta Knygnešio dienai Regina Masiokienė
22-28 d.  „Šiuolaikinė biblioteka – Jūsų išminties namai“. Virtualus „Europos skaitmeninės savaitės 2021“ pristatymas Regina Masiokienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Gustonių-Biblioteka-106064537557190/
Jotainių biblioteka (Ramygalos g. 2, Jotainių k.), tel. 58 09 91
12 d. „Sofijai Kymantaitei Čiurlionienei -135“. Virtuali litertatūros apžvalga, skirta dramaturgės, prozininkės jubiliejui paminėti Danguolė Zulumskienė
16 d. „Prisilietimas prie senų leidinių“. Virtuali 1890-1950 m. knygų ir žurnalų (iš asmeninio archyvo) paroda, skirta Knygnešių dienai paminėti Danguolė Zulumskienė 
26 d. „Profesija aktorius“. Virtuali lietuvių aktorių nuotraukų paroda, skirta Tarptautinei teatro dienai Danguolė Zulumskienė 
30 d. „Gabrielės keliais“. Virtuali paroda, skirta rašytojos publicistės, visuomenės, politinės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės Bitės 160-mečiui Danguolė Zulumskienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Jotaini%C5%B3-biblioteka-111162987260213/
Karsakiškio biblioteka (Lėvens g. 8, Karsakiškio k.), tel. 55 27 01
3 d. „Padėka rašytojui“. Virtualus konkursas, skirtas Tarptautinei rašytojų diena  Inga Iljinienė 
22-28 d. „Europos skaitmeninė savaitė”. Europos skaitmeninės savaitės 2021 veiklos bibliotekoje Inga Iljinienė
30 d. „Pasikalbėjimai“. Virtualus renginys, skirtas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms paminėti Inga Iljinienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011482721912
 Katinų biblioteka (Papartynės g. 1, Katinų k.), tel. 55 84 60
2 d. „Maža tauta su dideliu žodynu“. Virtuali paroda, skirta Rašytojų dienai paminėti  Irena Šukienė
9 d. „Kryžiažodžių konkursas“. Knygų skaitytojų klubo „Literatūros paukštė“ susitikimas Irena Šukienė
19 d.  „Iš jaunystės slėnio“. Virtuali paroda, skirta Pasaulinei poezijos dienai Irena Šukienė
24 d. „Vaidinu, bendrauju, gyvenu“. Virtuali paroda, skirta Tarptautinei teatro dienai Irena Šukienė
FB nuoroda:  https://www.facebook.com/Katin%C5%B3-biblioteka-111812190748534
Krekenavos biblioteka (Birutės a. 1, Krekenava), tel. 59 31 59
5 d. 15.00 val. „Mano namai - Žemės planeta“. Virtuali kelionė minint Žemės dieną Irma Pažemeckienė  
12 d. „Knygnešiai poezijoje“. Virtualus pristatymas, skirtas Knygnešio dienai Irma Pažemeckienė
25 d. „Prozininkei, publicistei, kritikei Gabrielei Petkevičaitei- Bitei - 160“. Virtualus pristatymas Irma Pažemeckienė
22-28 d. „Europos skaitmeninė savaitė”. Europos skaitmeninės savaitės 2021 veiklos bibliotekoje Irma Pažemeckienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Krekenavos-biblioteka-115394370150773
Linkaučių biblioteka (Norušių g. 10, Linkaučių k.), tel. 59 82 37
1-30 d. 14.00-18.00 val. Linkaučių vaikų dienos centro veiklos virtualiai Irena Milkintienė,
Asta Barauskienė
2-12 d. „Rašau gražiausius žodžius ir linkėjimus Lietuvai“. Akcija, skirta Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Irena Milkintienė
4-9 d. „Pavasario rytą visa pražydo...“. Mokinių piešinių paroda, skirta Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero dienai paminėti Irena Milkintienė
12 d. „Šviesą spinduliavęs gyvenimas“. Virtuali informacija, skirta S. Kymantaitei-Čiurlionienei – 135 m. atminti Irena Milkintienė
15-19 d.  „Už sunkų kelią, baugią naktį, ar kas mus, knygnešius, atmins?“. Virtuali spaudinių paroda skirta, Knygnešio dienai paminėti. Irena Milkintienė
21 d. „Žaidimas lėlėmis: Panevėžio lėlių vežimo teatras“. Virtuali informacija, skirta Tarptautinei lėlininkų dienai Irena Milkintienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Linkau%C4%8Di%C5%B3-biblioteka-1777393022556748/
Liūdynės biblioteka (Ramioji g. 2, Liūdynės k.)
3 d. „Knyga – tai gyvenimas“. Tarptautinės rašytojų dienos paminėjimas virtualioje erdvėje Ugnė Kazlauskaitė 
Iki 15 d. „Užgavėnių kaukės“. Panevėžio r. Velžio l./d. „Šypsenėlė“ Liūdynės skyriaus vaikų (aukl. R.Dabrilienė) Užgavėnių kaukių paroda bibliotekos languose Ugnė Kazlauskaitė
16 d. „Kai knygą draudė“. Knygnešių dienos paminėjimas virtualioje erdvėje Ugnė Kazlauskaitė
29 d. „Spalvotos Šv. Velykos“. Velykinių kiaušinių dekoravimo būdų pristatymas bibliotekos Facebook paskyroje Ugnė Kazlauskaitė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Li%C5%ABdyn%C4%97s-biblioteka-214710705884865/
Miežiškių biblioteka (Taikos g. 1a, Miežiškių k.), tel. 59 92 51
16 d. „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“. Virtuali paroda skirta, Lietuvos knygnešiui, publicistui Jurgiui Bieliniui, 175 metį paminėti Violeta Karklytė
9 d. „Kelias į laisvę“. Steigiamojo seimo istorinių foto atvirukų virtualus pristatymas. Skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Violeta Karklytė
26 d. „Mažasis teatro pasaulis“. Virtualus teatro lėlių pristatymas. Skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti  Violeta Karklytė
22 d. Virtualus Skaitmeninės savaitės (angl. ALL DIGITAL Week) veiklų  pristatymas Violeta Karklytė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Mie%C5%BEi%C5%A1ki%C5%B3-biblioteka-637913089712716/
Molainių biblioteka (Alyvų g. 2a, Molainių k.), tel. 55 61 77
10 d. Virtualus knygos „Tautiška giesmė: įdomybių knyga Vinco Kudirkos kūrinio motyvais“ pristatymas, skirtas Kovo 11-ajai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Loreta Gečienė 
8 d. „MIKROVISATOS“. Virtuali dailės terapeutės, kraštietės Vaidos Virbalaitės - Šablevičienės mandalų piešinių paroda Loreta Gečienė 
19 d. „Ant žemės delno“. Spaudinių parodos, skirtos Žemės dienai paminėti virtualus pristatymas Loreta Gečienė
23 d. „Kurkime pasitikėjimą technologijomis”. Skaitmeninės savaitės 2021 („All Digital Week“) veiklos Loreta Gečienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Molaini%C5%B3-biblioteka-113527013627757/
Naujamiesčio biblioteka (S. Nėries g. 14, Naujamiestis), tel. 59 95 41
 8 d. „Neišgalvoti herojai - Šatrijos Ragana“. Virtualus pristatymas, minint rašytojos, lietuviško žodžio skleidėjos ir puoselėtojos gimimo metines Monika Dumbraitė
 10 d. „Kovo 11-oji – mūsų drąsos, stiprybės ir vienybės šventė“. Virtuali vaikų piešinių paroda Monika Dumbraitė
 16 d.  „Garsiniai poezijos skaitymai“. Virtualus pristatymas Monika Dumbraitė
22 d.  „Istorija mena“. Virtualus rašytojo, filosofo Vydūno veiklos ir kūrybos pristatymas Monika Dumbraitė
FB nuoroda:  https://www.facebook.com/Naujamies%C4%8Dio-biblioteka-108186590957026
Naujarodžių biblioteka (Naujarodžių g. 6, Naujarodžių k.), tel. 59 81 58
 3 d.
17.00-19.00 val.
NVŠ programa “Pažįstu save ir savo tautą”. „Šalčio gėlės“. Nuotolinis, kūrybinis užsiėmimas Vaida Antanaitytė
 10 d.
17.00-19.00 val.
NVŠ programa “Pažįstu save ir savo tautą”. „Laisvės gėlės“. Nuotolinis, kūrybinis užsiėmimas, skirtas Kovo 11-ąjai Vaida Antanaitytė
17 d.
17.00-19.00 val.
NVŠ programa “Pažįstu save ir savo tautą”. „Augo žirnis ir pupa“. Nuotolinis, kūrybinis, edukacinis užsiėmimas Vaida Antanaitytė
24 d.
17.00-19.00 val.
NVŠ programa “Pažįstu save ir savo tautą”. „Aš ir skaitmeninė aplinka“. Nuotolinis, edukacinis užsiėmimas Vaida Antanaitytė
15-31 d. Pajamų deklaravimo konsultacijos Vaida Antanaitytė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/naujarodziubiblioteka.naujarodziubiblioteka
Nevėžio biblioteka (Smilgių g. 6, Nevėžio k.), tel. 58 02 65 
10 d. „Kovo 11-osios simboliai“. Virtualus pristatymas, skirtas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai Dainius Eigirdas 
16 d. „Lietuviškos knygos kelias“. Virtualus Knygnešio dienos paminėjimas Dainius Eigirdas 
22 d. „Poezijos pavasaris“. Eilėraščių pavasario tema virtuali paroda Dainius Eigirdas
30 d. „Ad astra“. Virtualus pristatymas, skirtas  prozininkės, pedagogės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160 – oms gimimo metinėms Dainius Eigirdas
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Nev%C4%97%C5%BEio-biblioteka-105894161140811
Paįstrio biblioteka (Gegužinės g. 28, Paįstrio k.), tel. 55 38 80
10 d. „Laisvės spalvos“. Virtualus pristatymas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti Jūratė Blaževičienė 
16 d. „Knygos kelias“. Virtuali paroda, skirta Knygnešio dienai Jūratė Blaževičienė 
22-28 d. „Skaitmeninės savaitė 2021”. Akcijos veiklos bibliotekoje Jūratė Blaževičienė 
30 d. „Kultūros keliai“ stotelė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė”. Virtualus pristatymas, skirtas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms paminėti Jūratė Blaževičienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Pa%C4%AFstrio-biblioteka-447044378820380/
Paliūniškio biblioteka (Vabalninko g. 13, Paliūniškio k.), tel. 55 93 17
2-19 d. „Pasimatymas su knyga“. Virtualūs knygų pristatymai Dalia Runavičienė 
4 d. „Mes nulipdėm sniego senį...“. Virtuali kūrybos darbų iš sniego paroda Dalia Runavičienė
10 d.  „Lietuva – gražiausia šalis“. Virtuali vaikų piešinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai Dalia Runavičienė
19 d.  „Po Tėviškės dangum“. Virtuali nuotraukų paroda, skirta Pasaulinei žemės dienai. Nuotraukų autorius - kraštietis Gintaras Skumbinas  Dalia Runavičienė
22-26 d.  „Skaitmeninė savaitė 2021“. Akcijos renginių pristatymas Dalia Runavičienė
FB nuoroda:  https://www.facebook.com/palbiblioteka/
Perekšlių biblioteka (Taikos g. 5, Perekšlių k.), 55 86 20
10 d. „Čia gimtoji žemė mūsų Lietuva“. Paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Danutė Kelpšaitė  
19 d. „Gamta: gyvūnai, paukščiai“. Paroda bibliotekos languose Danutė Kelpšaitė
22-28 d.  „Skaitmeninė savaitė 2021“. Akcijos renginių pristatymas Danutė Kelpšaitė
Piniavos biblioteka (Žibučių g. 7, Piniavos k.), tel. 55 25 81
15 d. „Knygnešiai“. Virtualus pristatymas,  skirtas Knygnešio dienai ir knygnešio Jurgio Bielinio  175-mečiui Jolanta Šimeliūnienė 
19 d. „Skudurinukė“. Virtuali skudurinių lėlių (aut.J.Šimeliūnienė) paroda, skirta Tarptautinei lėlininkų dienai Jolanta Šimeliūnienė 
29 d. „G. Petkevičaitės-Bitės veikla ir kūryba“. Virtualus pristatymas, skirtas pedagogės, švietėjos 160-čiui paminėti Jolanta Šimeliūnienė 
22-28 d. „Skaitmeninė savaitė 2021“. Akcijos veiklos bibliotekoje veiklose Jolanta Šimeliūnienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/piniavos.biblioteka
Raguvos biblioteka (Laisvės a. 10, Raguva)​, tel. 59 12 22
4 d.
15.00-17.00 val.
NVŠ programa „Mes esam ETNO II. „Lietuva ir aš“ –interaktyvus žaidimas apie Lietuvą nuotoliniu būdu Vida Gailiušytė 
9 d.
16.00 val.
„Gražiausios knygos - Lietuvai!“. Virtuali paroda, skirta  Kovo 11-ąjai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti  Vida Gailiušytė 
16 d.
15.00 val.
„Raguvos krašto knygnešiai - mūsų rašto ir kalbos sargai“. Virtuali paroda, skirta Knygnešio dienai paminėti Vida Gailiušytė 
18 d.
15.00-17.00 val.
NVŠ programa „Mes esam ETNO II“. „Seku pasaką be galo“. Virtuali pasakų kūrimo edukacija, skirta Teatro dienai paminėti Vida Gailiušytė 
25 d.
14.00-18.00 val.
NVŠ programa „Mes esam ETNO II“. „Laiškai pavasariui“. Virtualus dailyraščio konkursas, skirtas rašytojos- publicistės- kritikės Gabrielės Petkevičaitės Bitės 160-ajai sukakčiai Vida Gailiušytė  
26 d.
14.00 val.  
„Interaktyvūs žaidimai vaikams“. Akcija, skirta Europos skaitmeninei savaitei 2021 paminėti (All Digital Week“) Vida Gailiušytė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Raguvos-biblioteka-112806453820903/
Ramygalos biblioteka (Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala), tel. 59 26 06
3 d.
15.00-17.00 val.
NVŠ programa „Etninės kultūros pažinimas. „Metų laikrodis“ I d. Virtualus edukacinis užsiėmimas Zoom platformoje Audronė Kaupienė, Marytė Čeponienė
10 d.
15.00-17.00 val. 
 NVŠ programa „Etninės kultūros pažinimas. „Metų laikrodis“ II d. Virtualus edukacinis užsiėmimas Zoom platformoje. Audronė Kaupienė, Marytė Čeponienė
16 d. „Knygnešių keliai Ramygalos krašte“. Virtualus pristatymas, skirtas Knygnešių dienai paminėti. Marytė Čeponienė
17 d.
15.00-17.00 val.
NVŠ programa „Etninės kultūros pažinimas. „Žemės diena“. Virtualus  užsiėmimas Zoom platformoje Audronė Kaupienė, Marytė Čeponienė
22-28 d. „ALL DIGITAL Week 2021“. Akcijos veiklos bibliotekoje. Skirta „Europos skaitmeninei savaitei“ Audronė Kaupienė
24 d.
15.00-17.00 val.
NVŠ programa „Etninės kultūros pažinimas. „Lietuva-baltojo gandro žemė“. Virtualus edukacinis užsiėmimas Zoom platformoje Audronė Kaupienė, Marytė Čeponienė
25 d. „Iškilūs kraštiečiai: sukaktys ir darbai. Kazimieras Kisielis“ Virtuali paroda, skirta skulptoriaus Kazimiero Kisielio 95- osioms gimimo metinėms paminėti Marytė Čeponienė
31 d.
15.00-17.00 val. 
NVŠ programa „Etninės kultūros pažinimas. „Metų laikrodis“ III d. Virtualus edukacinis užsiėmimas Zoom platformoje Audronė Kaupienė, Marytė Čeponienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/RamygalaBiblioteka/  
Smilgių biblioteka (Ramioji g. 3, Smilgių k.), tel. 58 02 18
2, 9, 16, 23, 30 d. „Rekomenduok knygą Smilgių bibliotekos skaitytojams”. Virtualus skaitymo iššūkis Almonė Šalkauskienė 
12, 19 d. „Judėk su Smilgių biblioteka”. Virtualus pėsčiųjų ir dviračių maršrutų “Knygnešių pėdsakai Smilgių seniūnijoje” pristatymas Almonė Šalkauskienė 
22-28 d. „Skaitmeninė savaitė 2021“. Akcijos Skaitmeninė savaitė 2021 veiklos bibliotekoje Almonė Šalkauskienė
31 d. „Bitės draugas”. Virtualus žaidimo pristatymas Almonė Šalkauskienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Smilgi%C5%B3-biblioteka-102702051328297/
Šilagalio biblioteka (Bokšto g. 5, Šilagalio k.,), tel. 55 08 25
19 d. „Žemaičių piemuo“. Virtuali knygų paroda, skirta Žemaitijos vyskupui Motiejui Valančiui  Audrius Mikeliūnas 
22-28 d. „Skaitmeninė savaitė 2021“. Dalyvavimas Skaitmeninės  savaitės veiklose Audrius Mikeliūnas
30 d. „Puziniškio šviesulys“. Virtuali paroda, skirta rašytojos, pedagogės, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-mečiui Audrius Mikeliūnas
FB nuoroda: https://www.facebook.com/%C5%A0ilagalio-biblioteka-151252218906573/
Šilų biblioteka (Vilties g. 3, Šilų k.), tel. 58 02 69
10 d.
15.00 val.
„Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo akto signatarai 1990“. Virtualus knygų pristatymas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Vitalija Žvirblienė 
16 d.
15.00 val.
„Jis nešė Lietuvišką žodį“. Virtualus pristatymas, skirtas Knygnešio dienai paminėti Vitalija Žvirblienė 
22-28 d. „Skaitmeninė savaitė 2021“. Dalyvavimas Skaitmeninės  savaitės veiklose Vitalija Žvirblienė 
30 d.
16.00 val.
„Gabrielės Petkevičaitės – Bitės pėdsakai laiko neištrinami“. Virtualus pristatymas prozininkės, publicistės, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės – Bitės 160 – mečiui paminėti Vitalija Žvirblienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Šilų-Biblioteka-Panevėžio-rajonas-972003173189904/?eid=ARAiZ3kMHRmn7yOC2p5ryBM-Nng5SwQfe8F2R9W
Tiltagalių biblioteka (Paežerio g. 2, Tiltagalių k.), tel. 55 91 90
5 d.  „Prisiminimų takais“. Virtuali paroda, skirta kunigui kraštiečiui Alfonsui Jančiui atminti Rasa Balčytienė 
10 d.   „Aš myliu Lietuvą“. Paliūniškio pagr.mokyklos Tiltagalių skyriaus auklėtinių piešinių paroda, skirta Kovo 11-ajai Rasa Balčytienė 
15 d. „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbis”. Virtuali paroda, skirta knygnešiui, publicistui Jurgiui  Bieliniui prisiminti Rasa Balčytienė
22-28 d. „Skaitmeninės technologijos ugdymui“. Interaktyvūs žaidimai vaikams. Europos skaitmeninės savaitės veiklos Rasa Balčytienė
29 d. „Laiškai“. Virtuali paroda, skirta prozininkei, publicistei, kritikei Gabrielei  Petkevičaitei-Bitei Rasa Balčytienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Tiltagalių-biblioteka-1425579054363444/
Trakiškio biblioteka (Pergalės g. 2, Trakiškio k.), tel. 55 26 10
8 d. „Žiema mano kaime“. Virtualus trakiškietės Gražinos Žilinskienės foto nuotraukų pristatymas Eugenija Kiaušienė 
10 d. „Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai 1990“. Virtuali vienos knygos paroda. Eugenija Kiaušienė 
16 d. „Kai praeitis iš naujo prabunda“. Virtuali paroda, skirta Knygnešio dienai Eugenija Kiaušienė 
19 d. „Medžio galia“. Virtualus pristatymas, skirtas  tautodailininko Virginijaus Varanavičiaus 55-ečiui paminėti Eugenija Kiaušienė 
22-28 d. „Skaitmeninė savaitė 2021“. Akcijos veiklos bibliotekoje Eugenija Kiaušienė 
30 d. „Gyvenimas tėvynei ir žmogui“. Virtualus pristatymas, skirtas Gabrielei Petkevičaitei-Bitei Eugenija Kiaušienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/trakiskiobiblioteka
Upytės biblioteka (Ėriškių g. 8, Upytės k.), tel. 55 55 42
16 d. „Kokias knygas renkatės JUS? Popierines- ar elektronines?“. Virtualus disputas, skirtas Knygnešio dienai paminėti Jolanta Mikšytė 
22 d. „Literatūros genijų asmenybės“. Literatūriniai skaitiniai apie rašytojus. Skirta Tarptautinei rašytojų dienai paminėti Jolanta Mikšytė 
26 d. „Lietuvių kalba, Lietuvos istorija, kultūra ir patriotizmas-tai jos gyvenimo vertybės“. Virtualus pristatymas, skirtas dramaturgės, prozininkės Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 135-mečiui paminėti Jolanta Mikšytė 
30 d.  „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės puslapiais”. Virtuali kelionė-paroda, skirta Petkevičaitės-Bitės 160-mečiui paminėti Jolanta Mikšytė 
22-28 d. „Skaitmeninė savaitė 2021“. Akcijos veiklos bibliotekoje skirtos Europos skaitmeninei savaitei (All Digital Week) Jolanta Mikšytė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Upytėsbiblioteka/
Vadoklių biblioteka (Ramygalos g. 39, Vadoklių k.), tel. 55 63 41
2 d. „Menu mįslę keturgyslę“. Virtualus mįslių konkursas, skirtas Knygnešio dienai  Joana Burokienė 
8 d. „Dar gyvena vadokliečių prisiminimuose“. Paroda, skirta kunigo Alfonso Jančio 100-osioms gimimo metinėms paminėti Joana Burokienė
24 d. „Skaitmeninė savaitė 2021“. Akcijos veiklos bibliotekoje skirtos Europos skaitmeninei savaitei Joana Burokienė
30 d. „Prisiminimai apie kuklią, bet didelės sielos asmenybę“ Virtuali paroda, skirta  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms paminėti Joana Burokienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/vadokliubiblioteka/
Velžio biblioteka (Nevėžio g. 54, Velžio k.), tel. 59 53 59
1 d. „Vaikams skirta periodinė spauda prieš tris dešimtmečius“. Virtuali paroda iš Panevėžio kolekcininkų klubo prezidento Vidmanto Kazlausko kolekcijos Birutė Kronienė 
8 d. „Įdomiausios  knygos apie moteris“. Tarptautinei moters dienai skirta virtuali knygų paroda Birutė Kronienė 
16 d. Virtualus susitikimas Messenger programoje su Velžio vaikų lopšelio-darželio „Gudručių“ grupe, skirtas Knygnešio dienai paminėti Birutė Kronienė 
22-28 d. „Skaitmeninė savaitė 2021“. Akcijos veiklos bibliotekoje skirtos Europos skaitmeninei savaitei (All Digital Week) Birutė Kronienė 
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Vel%C5%BEio-biblioteka-1679414472312530/
Žibartonių biblioteka (Žibartonių g. 76, Žibartonių k.), tel. 55 74 26
1-31 d. 13.00-17.00 val. Žibartonių vaikų dienos centro nuotolinės, bekontaktės veiklos Vaida Antanaitytė
Evelina Petronytė
J. Baltramiejūnė
1 d.  Virtualus Žibartonių bibliotekos VDC pristatymas Vaida Antanaitytė,
Evelina Petronytė
10-17 d. „Tik laisvi užaugom dideli“. Virtualus fotografijų konkursas, skirtas Kovo 11-ajai paminėti Vaida Antanaitytė
15-31 d. VMI pajamų deklaravimo konsultacijos Vaida Antanaitytė
22-28 d.  „Skaitmeninė savaitė 2021“. Virtualūs užsiėmimai, skirti Europos skaitmeninei savaitei (All Digital week) Vaida Antanaitytė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/%C5%BDibartoni%C5%B3-biblioteka-107052974368365
J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus (Ustronės k.)
16 d. „Knygnešystė Panevėžio krašte“. Virtualus pasakojimas iš J.Tumo - Vaižganto ir knygnešių muziejaus Audrius Daukša   
FB nuoroda: https://www.facebook.com/ustrone/
Puziniškio (G.Petkevičaitės-Bitės gimtinė) muziejus (Puziniškio k.)
19 d. „Atgijusi praeitis Puziniškyje“. Virtuali fotografijų paroda Irena Lesvinčiūnienė
FB nuoroda: https://www.facebook.com/Puzini%C5%A1kio-muziejus-GPetkevi%C4%8Dait%C4%97s-Bit%C4%97s-gimtin%C4%97-344252226189923/
Dalyvavimas renginiuose