2010 m. rugsėjo mėn. renginių planas.

2010 m. RUGSĖJOmėn.

renginių planas

http://www.panrbiblioteka.lt

 

 

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

 

„Baltijos kelias“ – vienos knygos paroda. Veiks iki rugsėjo 23 d.

Viešosios bibliotekos skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

D. Pamerneckytė

Tel.587048

Rugsėjo 1 d.

15 val.

„Biblioteka - pažinimo tiltas“. Mokslo ir žinių diena bibliotekoje.

Berniūnų filialas

Berniūnų k.

R. Andziulaitienė

Tel. 580263

Rugsėjo 1-spalio 5d.

 

„Du nepriklausomybės dešimtmečiai mūsų krašte“. Kraštotyros leidinių, išleistų 1990 -2010 m. paroda.

Viešosios bibliotekos skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

E. Bielskienė

Tel. 587048

Rugsėjo 3-30 d.

 

Kraštiečių fotografijų paroda „Mano vasara“.

Žibartonių filialas

Žibartonių g. 74,  Žibartonių k.

A.Bartusevičiūtė

Tel. 557426

Rugsėjo 6-spalio 22 d.

 

Iš ciklo „Kraštiečių kūryba .“Atvirukų paroda „Su meile gėlės žiedui“.

Tiltagalių filialas

Tiltagalių k.

R. Balčytienė

Tel. 559190

Rugsėjo 6-30 d.

 

„Kad visiems vaikams užtektų torto“. Literatūros paroda vaikams, skirta Dž. Rodario 90-mečiui.

Vaikų lit. skaitykla

Beržų g. 50, Panevėžys

V. Ambraškaitė

Tel. Tel.587048

Rugsėjo 8-spalio 15 d.

 

Tautodailininkės Aldonos Zinkevičienės tapybos darbų paroda

Galerija „Prie knygų“

Beržų g. 50, Panevėžys

V. Kybartaitė

Tel. Tel.587048

Rugsėjo 9 d.

15 val.

„Metai su ES savanoriu“. Johaneso Trenklerio savanorystės programos bibliotekoje pristatymas.

Viešosios bibliotekos skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

E. Grucienė

Tel. 587046

Rugsėjo 10 d.

17 val.

„Vasaros skaitymus prisiminus“. Literatūros  valanda skaitytojams.

Dembavos filialas

Veterenų g. 1,  Dembavos k.

V. Paškevičienė

Tel. 594119

Rugsėjo 13-spalio 11 d.

 

Dembavos ir Velžio vaikų darželių auklėtinių dailės darbų paroda.

Vaikų lit. skaitykla

Beržų g. 50, Panevėžys

V. Kybartaitė

Tel. Tel.587048

Rugsėjo 1-30 d.

 

„Krekenavos šviesuolis“ . Pedagogo, publicisto A. Antanaičio 110-ųjų gimimo metinių renginiai.

Krekenavos filialas

Birutės a. 2,  Krekenava

I. Pažemeckienė

Tel. 593159

Rugsėjo 1-30 d.

 

„Langas į žinių pasaulį“ .Informacijos pamokos mažiesiems skaitytojams.

Rajono bibliotekos

A. Nedveckienė

Tel. 587046

Rugsėjo 1-30 d.

 

Interneto ir kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio  mokymai gyventojams .

Viešoji biblioteka ir filialai

E. Grucienė

Tel. 587046

Rugsėjo1- spalio 30 d.

 

„Atrask muziejų“. Atvirų durų dienos Puziniškio ir Ustronės muziejuose .

Skirta Pasaulinei turizmo dienai.

Puziniškio, Ustronės muziejai

A.Nedveckienė

Tel. 587046

Rugsėjo 29 d.

10 val.

Rajono bibliotekininkų pasitarimas.

Viešosios bibliotekos skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                                   Rūta Bagdonienė

 

Asta Nedveckiėnė

Tel. (8 45) 58 70 46