2010 m. sausio mėn. renginių planas.

DATA LAIKAS RENGINYS VIETA ATSAKINGAS
„Prisiminimų suknelė“. Gintarės Kirklienės fotografijų paroda. Paroda veiks iki sausio 20 d. Galerija „Prie knygų“
Beržų g. 50, Panevėžys
D.Pamerneckytė
Tel.587048
Viduramžių burinių laivų modelių paroda. Darbų autorius Sigitas Mykolaitis. Paroda veiks iki sausio 20 d. Galerija „Prie knygų“
Beržų g. 50, Panevėžys
V.Kybartaitė
Lietuvos tūkstantmečio programos leidinių paroda. Paroda veiks iki sausio 23 d. Viešosios bibliotekos skaitykla, Beržų g. 50 D.Pamerneckytė
Tel.587048
7 d.
(veiks iki vasario 29 d.)
„Sausio 13-oji – apgintos laisvės diena”. Literatūros paroda vaikams Vaikų lit. Skaitykla, Beržų g. 50 V.Ambraškaitė,
Tel.587048
7 – 25 d. Panevėžio r. savivaldybės viešosios bibliotekos skyrių ir padalinių statistinių ir tekstinių ataskaitų už 2009 metus pristatymas Metodikos kab.,
Beržų g. 50
E.Grucienė,
Tel.587050
18 – 29 d. “Interneto pradžiamokslis”. Projekto “Bibliotekos pažangai” mokymai gyventojams. Daugiau www.panrbiblioteka.lt Beržų g. 50, E.Grucienė,
Tel.586694
21 d.
(veiks iki vasario 28 d.)
„Asmenybė ir knyga“. Kauno apskrities viešosios bibliotekos kilnojamoji plakatų paroda Galerija „Prie knygų“
Beržų g. 50
V.Kybartaitė
26 d.
(veiks iki vasario 27 d.)
„Atminty – ir medžių, ir žmonių ir kryžių: Vincui Svirskiui – 175“. Kraštotyros dokumentų paroda VB skaitykla, Beržų g. 50 E.Bielskienė,
Tel.587049

Dalyvavimas šalies renginiuose

5 d. Projekto “Lietuvos Latvijos bendradarbiavimo programos “Žiemgalos ir šiaurės Lietuvos muziejų pasiekiamumo ir patrauklumo gerinimas” partnerių susirinkimas Bauska, Latvijos Respublika E.Grucienė