2009 m. gegužės mėn. renginių planas.

DATA LAIKAS RENGINYS VIETA ATSAKINGAS
Skaitantys žino daugiau...". Naujos informacinės literatūros paroda. Veiks iki gegužės 12 d. VB skaitykla, Beržų g. 50 D.Pamerneckytė, Tel.587048
Panevėžio m. "Žemynos" vidurinės mokyklos 4b kl. mokinių kūrybinių darbelių paroda. Veiks iki gegužės 22 d. Vaikų lit. Skaitykla, Beržų g. 50 V.Kybartaitė
5 d. 11.00 Pavasarinių gėlių paroda, skirta Motinos dienai Krekenavos filialas, Birutės a. 2, Krekenava I.Pažemeckienė, Tel.593159
5 d. "Visas pasaulis iš Motinos rankų".  Literatūros paroda, skirta Motinos dienai Daukniūnų filialas, Kapinės g. 2, Daukniūnų k. I.Vešiotienė, Tel.557104
5 d. 17.00 ,,Esi tik viena''. Literatūros popietė, skirta Motinos dienai Linkaučių filialas, Linkaučių k. R.Vasiliauskienė, Tel.598237
5 d. „Kai knygas draudė“. Literatūros paroda vaikams, skirta Lietuviškos spaudos atgavimo 105 –čiui paminėti. Veiks iki birželio 29 d. Vaikų lit. Skaitykla, Beržų g. 50 V.Ambraškaitė, Tel.587048
5 d. „Mažieji gamtos stebuklai“. Velžietės Ievos Kairevičiūtės fotografijų paroda Velžio filialas, Alantos g. 37, Velžys V.Trečiokienė, Tel.595359
6 - 28 d. "Mano Jordanija". EST savanorio Saif AL Zregat fotografijų paroda Galerija „Prie knygų“, Beržų g. 50 V.Kybartaitė
6 d. 17.00 “Kultūrų vakaras”. Jordanijos kultūrą, istoriją, papročius pristato EST savanoris Saif AL Zregat VB skaitykla, Beržų g. 50 V.Ambraškaitė, Tel.587048
6 d. „Knygų lagamino kelionės“. Knygų vaikams pristatymas Katinų filiale Katinų filialas, Kabelių g. 3, Katinų k. I.Šukienė, Tel.552701
6 – 30 d. „Mikalojaus Daukšos „Postilei“ – 410 metų“. Vienos knygos paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti VB skaitykla, Beržų g. 50 D.Pamerneckytė, Tel.587048
7 d. 11.00 ,,Kompiuterinio raštingumo pradmenys”. Informacijos valanda Liūdynės bendruomenės nariams Liūdynės filialas, Ramioji g. 2, Liūdynė S.Steponavičienė, Tel. 555326
8 d. 15.00 ,,Kurkime kartu”. Informacinė valandėlė vaikams Liūdynės filialas, Ramioji g. 2, Liūdynė S.Steponavičienė, Tel. 555326
12 d. Knygų lagamino kelionės“. Knygų vaikams pristatymas Berniūnų filiale Berniūnų filialas, Jaunimo g. 11, Berniūnų k. R.Endziulaitienė, Tel. 580263
13 d. „Mūsų kraštas laikmečių kaitoje: kovotojai už gimtąją kalbą, laisvę, Tėvynę“. Kraštotyros dokumentų paroda, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Veiks iki birželio 12 d. VB skaitykla, Beržų g. 50 E.Bielskienė, Tel.587049
14 d. Knygų lagamino kelionės“. Knygų vaikams pristatymas Jotainių filiale Jotainių filialas, Ramygalos g. 2, Jotainių k. D.Zulumskienė, Tel. 580991
15 d. 15.00 „Mano skaitanti šeima“. Literatūrinė popietė Ėriškių  filialas, Ėriškėlių g. 16, Ėriškių k. R.Kavaliauskienė, Tel. 555737
20 d. 17.00 ,,Tu buvai ir esi''. Literatūros vakaras, skirtas poeto Rimgaudo Graibaus 70-mečiui paminėti Linkaučių filialas, Linkaučių k. R.Vasiliauskienė, Tel.598237
22 d. "Lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimas“. Mokinių kūrybos ir sporto centro medžio drožinėtojų būrelio mokinių darbų paroda, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui (vad. Antanas Klovas). Veiks iki birželio 29 d. Vaikų lit. Skaitykla, Beržų g. 50 V.Kybartaitė
26 d. 12.00 Parodos „Lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimas“ pristatymas Vaikų lit. Skaitykla, Beržų g. 50 R.Ambraškaitė, Tel.587048
Dalyvavimas šalies renginiuose
6 - 10 d. Tarptautinio projekto “Savanorių darbas suaugusiųjų švietimo srityje” partnerių susitikimas Vilnius R.Ambraškaitė, Tel.587048