2009 m. lapkričio mėn. renginių planas.

DATA LAIKAS RENGINYS VIETA ATSAKINGAS

„Laikas negrįžta, bet grįžta traukiniai“. Teminės literatūros paroda, skirta Aukštaitijos siaurojo geležinkelio  110-mečiui. Paroda veiks iki lapkričio 20 d.

Viešosios bibliotekos skaitykla, Beržų g. 50 D.Pamerneckytė
Tel.587048
2 – 28 d. Henriko Mazūro ekslibrisų paroda

Galerija „Prie knygų“
Beržų g. 50

V.Kybartaitė
3 – 27 d. „Spalvoti paveikslėliai“. Mokinių kūrybos ir sporto centro Namų ūkio būrelio mokinių paroda (vad. R.Grybienė) Vaikų lit. Skaitykla, Beržų g. 50

V.Kybartaitė

3 d. Interneto pradžamokslis. Projekto “Bibliotekos pažangai” mokymai gyventojams. Daugiau www.panrbiblioteka.lt Beržų g. 50, Panevėžys E.Grucienė,
Tel.586694
4 – 27 d. „Rašymas – tai įdomus nuotykis“. Literatūros paroda vaikams, skirta vokiečių rašytojo  Michaelio Endės – 80-čiui paminėti Vaikų lit. Skaitykla, Beržų g. 50 V.Ambraškaitė
Tel.587048
9 d. Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai Bernatonių, Miežiškių, Molainių, Raguvos, Tiltagalių filialuose. Daugiau www.panrbiblioteka.lt Bernatonių, Miežiškių, Molainių, Raguvos, Tiltagalių A.Nedveckienė, filialų bibliotekininkai
10 d. 14.00 Projektas „Bibliotekos pažangai“: Akcija, skirta senjorams. Plačiau apie akciją www.panrbiblioteka.lt. Viešoji biblioteka (Beržų g. 50) E.Grucienė,
Tel.586694
11 d. 17.00 Ritos Danilevičiūtės fotografijų paroda "Po skėčiu". Akimirkos iš Baltijos kelio 20 - mečio minėjimo Šilų filialas,
Vilties g. 5, Šilų k.
V.Žvirblienė,
Tel.580269
12 d. 15.00 "Viską moku,viską žinau, aš galiu...". Popietė jauniesiems skaitytojams Ramygalos filialas, Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala

V.Šegamogienė Tel.592606

13 d. 16.00 Viešosios interneto prieigos bibliotekoje ir projekto "Bibliotekos pažangai" pristatymas Daukniūnų bendruomenei Daukniūnų filialas,
Kapinės g. 2, Daukniūnų k.
I.Vešiotienė,
Tel.557104
14 d. 15.00 “Troliu mumiu keliais”. Popiete moksleiviams. Krekenavietės G.Pažemeckaitės įspūdžiai is kelionės po Norvegija Krekenavos filialas, Birutės a. 2, Krekenava I.Pažemeckienė
Tel.593159
16 d. 15.00 Mūsų dienos kaip šventė''. Eilių deklamavimo konkursas, skirtas poetės S.Nėries 105-mečiui Linkaučių filialas, Linkaučių k. R.Vasiliauskienė
Tel.598237
17 d. 16.00 ,,Gyvenimas yra ieškojimas''. Literatūros vakaras Linkaučių filialas, Linkaučių k. R.Vasiliauskienė
Tel.598237
18 d. 17.00 “Apie meilę, rudenį ir lietų”. Susitikimas su eilių ir dainų kūrėja Elena Freder Velžio filialas, Alantos g. 37, Velžys V.Trečiokienė, Tel.595359
20 d. 13.00 Mokinių kūrybos ir sporto centro maironiečių kūrybos almanacho „Vainikas“ pristatymas Vaikų lit. Skaitykla, Beržų g. 50 V.Ambraškaitė
A.Petraitienė
24 d. (veiks iki gruodžio 18 d.) „Pasaulio didieji“. Dokumentų paroda, skirta literatūros klasikų F.Šilerio, N.Gogolio, J.Getės, A.Konan Doilio jubiliejams paminėti Viešosios bibliotekos skaitykla, Beržų g. 50 D.Pamerneckytė
Tel.587048
24 d. „Baltijos kelias – laisvės, vienybės ir ateities kelias“. Kilnojamoji, dokumentinė paroda, skirta Baltijos kelio20-čiui paminėti Bernatonių filialas, Draugystės g. 22, Bernatonių k.

S.Jučys,
Tel.559860

Dalyvavimas renginiuose

10 d. Projekto “Lietuvos Latvijos bendradarbiavimo programos “Žiemgalos ir šiaurės Lietuvos muziejų pasiekiamumo ir patrauklumo gerinimas” partnerių susirinkimas Biržai

R.Bagdonienė
Tel.587050