2008 m. spalio mėn. renginių planas.

DATA LAIKAS RENGINYS VIETA ATSAKINGAS
„Gintaras – Baltijos jūros auksas“. Teminė literatūros paroda, skirta Baltijos jūros dienai. Paroda veiks iki spalio 9 d. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50 R.Karpinskienė, Tel.587048

Menininko Jono Bulavo vitražų paroda. Paroda veiks iki spalio13 d. VB, Beržų g. 50 D.Pamerneckytė, Tel.587048
1 d. „Skaitymo metų renginys: Knygų lagamino kelionės“. Knygų vaikams pristatymai Geležių filiale (bus iki spalio 30 d d.). Geležių filialas, Parko g. 2, Geležių k. J.Kubilienė, Tel.550393
1 d. Panevėžio V.Mikalausko Menų mokyklos pradinių klasių dailės skyriaus mokinių piešinių paroda „Vaikystė“ (dailės mokytojai Grasilda Indriūnienė ir Sigitas Laurinavičius) (veiks iki lapkričio 4 d.). Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50 V.Kybartaitė
2 d. Panevėžio rajono mokinių projekto „Jaunieji dailininkai“ piešinių paroda (dailės mok. Vilma Kybartaitė) (veiks iki lapkričio 5 d.). VB, galerija „Prie knygų“, Beržų g. 50 V.Kybartaitė
7 d. „Meninio žodžio spalvos. Sutinkant kraštietės poetės R.A.Gudavičiūtės jubiliejų“. Literatūros paroda (veiks iki lapkričio 6d). VB skaitykla, Beržų g. 50 E.Bielskienė, Tel.587049
8 d. 10.00 Seminaras rajono bibliotekininkams “Elektroninės paslaugos bibliotekose” Beržų g. 50 E.Grucienė, Tel.586694
8 d. 13.30 Susitikimas su kraštiete poete R.A.Gudavičiūte VB skaitykla, Beržų g. 50 R.Karpinskienė, Tel.587048
10 d. „Susipažinkime su dailininko, rašytojo Kęstučio Kasperavičiaus kūryba“. Literatūros paroda vaikams (veiks iki lapkričio 7 d.). Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50 V.Ambraškaitė, Tel.587048
15 d. 14.00 "Ką žinai apie Brailio raštą". Literatūrinė popietė vaikams, skirta Baltosios lazdelės dienai paminėti Ramygalos filialas, Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala M.Čeponienė, Tel.592606
15 d. 14.00 Projektas „Skaitiniai prie auksinės žuvelės“. Literatūos valandėlė mažiesiems skaitytojams Miežiškių filialas, Taikos g. 1, Miežiškių k. V.Karklytė, Tel.592151
16 d. 17.00 CIVITAS renginys. Susitikimas su žurnalistu, politikos apžvalgininku Artūru Raču VB skaitykla, Beržų g. 50 I.Navickienė, Tel.587040
17 d. 18.00 Susitikimas su Piniavos krašto tautodailininke Maryte Budnikiene. Piniavos filialas, Žibučių g. 7, Piniavos k. Z.Juzėnienė, Tel.552581
18 d. 12.00 Popietė „Ištiesk knygai ranką“. Naujų knygų pristatymas Ėriškių filialas, Ėriškėlių g. 16, Ėriškių k. R.Kavaliauskienė, Tel.555737
18 d. 14.00 “Knygos turi padėti žmonėms”. Literatūros vakaras, skirtas rašytojo M.Sluckio 80 -mečiui Linkaučių filialas, Linkaučių k. R.Vasiliauskienė, Tel.598237
20 d. „Skaitymo metų renginys: Knygų lagamino kelionės“. Knygų vaikams pristatymas Tiltagalių filiale (vyks iki lapkričio 10 d.). Tiltagalių filialas, Paežerio g. 2, Tiltagalių k. R.Balčytienė, Tel.559190
28 d. 10.00 Projektas “Gabių vaikų ir jaunimo ugdymas“. Konferencija „Jaunieji mokslininkai“ Rajono savivaldybė, Vasario -16 g. 27 S.Kriukienė, Tel.582960 R.Bagdonienė, Tel.587050
Dalyvavimas šalies renginiuose
2 d. 10.00 Šiaurės šalių ministrų tarybos biuro Lietuvoje informacinis seminaras bibliotekoms Didžioji g. 5, Vilnius Filialų bibliotekininkai
7 d. Seminaras “Darbas su paaugliais bibliotekoje” Prancūzų kultūros centras, Didžioji g. 1, Vilnius V.Ambraškaitė
27 d. Tarptautinis mokslinis seminaras ”Kaip aptarnauti bibliotekų vartotojus – vidaus marketingas ir darbuotojų mokymas“ Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius D.Pamerneckytė
29 d. “Bibliotekos pažangai” konferencija Vilnius R.Bagdonienė