2017m. rugsėjo mėn.

 2017 m. rugsėjo mėnesio renginių planas

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

4 – 30 d.

27 d.

17.30 val.

Česlovo Butkevičiaus (Dembava) tapybos darbų paroda.

Parodos uždarymo renginys.

Galerija „Tarp knygų“,
Beržų g. 50, Panevėžys
D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48

 Akcijų "VASARA SU KNYGA" baigiamieji renginiai

12 d.

 17 val.

„Laimingi žmonės skaito ir geria kavą“. Bibliotekos ir įmonės „Kavos  draugas“  skaitymo skatinimo akcijos finalas.

„Skaitymo iššūkis“. Aktyviausių dalyvių apdovanojimai.

Abonementas,
Beržų g. 50, Panevėžys

D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48

1 – 30 d.  „Neprarastas laikas...“. Laiškų knygų ir knygų apie laiškus paroda. VB skaitykla,
Beržų g. 50, Panevėžys
D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
7 d.  11 val. Projekto „Biblioteka augina skaitytoją: Maminukų akademija“  inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams Tiltagalių bibliotekoje. Tiltagalių biblioteka,
Paežerio g. 2, Tiltagalių k.

R. Balčytienė      L. Čekanauskienė
Tel. 58 70 48

13 d.  11 val. Projekto „Biblioteka augina skaitytoją: Maminukų akademija“  inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams Ramygalos bibliotekoje. Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno 27, Ramygala

A. Kaupienė       L. Čekanauskienė
Tel. 58 70 48

20 d.  10 val. Projekto „Biblioteka augina skaitytoją: „Maminukų akademija“ inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai Bernatonių bibliotekoje.

Bernatonių biblioteka, Draugystės g. 22, Bernatonių k.

L. Čekanauskienė
L. R. Šatienė
Tel. 55 98 38

28 d.  10 val. Rajono bibliotekininkų pasitarimas.

VB,
Beržų g. 50, Panevėžys

E. Grucienė
Tel. 58 70 46
28 d. 11.30  val. Mokymai-stažuotės rajono bibliotekininkams. „Kraštotyros medžiagos ruošimo klausimai“.

VB,
Beržų g. 50, Panevėžys

V. Trečiokienė
Tel. 58 70 48

29 d.  12 val. „Neužmirštamas Vaižgantas“. Literatūrinė šventė.

 J.Tumo-Vaižganto ir Knygnešių muziejus

A. Daukša
Tel. 869871162

Renginiai rajono bibliotekose

1 - 30 d. Dailininko Rimanto Šimonio miniatiūrų paroda.

Velžio biblioteka,             Nevėžio g. 54, Velžio k.

B. Kronienė
Tel. 59 53 59

1 d. 14 val. „Pasitinkant rugsėjį“. Mokslo ir žinių diena. Klausimų – atsakymų popietė vaikams.

Daniūnų biblioteka,        Pavasario g. 13, Daniūnų k.

Z. Osipovienė
Tel. 42 02 65

1 d. „Ar žinai Lietuvą?“. Literatūros paroda, skirta Mokslo ir žinių dienai. Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala

A.Kaupienė           Tel. 59 26 06

1 d. „Gražiausios knygos apie Lietuvą“. Leidinių paroda. Perekšlių biblioteka, Taikos g. 5, Perekšlių k. D. Kelpšaitė
Tel. 55 86 20
1 d. 10 val. Mokslo ir žinių diena Bernatonių mokykloje-darželyje.

Bernatonių mokykla-darželis,             Sanžilos g. 1, Bernatonių k.

L.R. Šatienė
Tel. 55 98 38       I. Vareikienė
Tel. 55 97 82

5 d. 11 val. Projekto „Menas – sveikata“ pristatymas projekto dalyviams.

Miežiškių pagrindinė mokykla,
Nevėžio g. 1 , Miežiškių k.

V. Karklytė
Tel. 59 92 51

5 d. 15.30 val. „Ką mes žinome apie Lietuvą“. Diskusija vaikams, skirta Baltijos jūros dienai. Katinų biblioteka,          Papartynės g. 1, Katinų k.

I.  Šukienė
Tel. 55 84 60

5 d. 15 val. „Į rugsėjį žengiu su knyga“. Edukacinis užsiėmimas vaikams. Gustonių biblioteka, M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k.

R.Masiokienė         Tel. 58 69 33

7 d. 15 val. „Rėmelis nuotraukai“. Kūrybinis praktinis užsiėmimas vaikams. Jotainių biblioteka,       Ramygalos g. 2, Jotainių k.

D. Zulumskienė
Tel. 58 09 91

8 d. 11 val. Konkursinis diktanto rašymas su Bernatonių mokyklos-darželio mokiniais. Skirta Tarptautinei raštingumo dienai. Bernatonių biblioteka, Draugystės 22, Bernatonių k.

L. R. Šatienė
Tel. 55 98 38
I. Vareikienė
Tel. 55 97 82

8 d. 16 val. „Laiškas vasarai“. Literatūrinė popietė vaikams, skirta Tarptautinei raštingumo dienai. Berniūnų biblioteka,        Jaunimo g. 11, Berniūnų k.

R. Matulionytė
Tel. 58 02 63

8 d. „Gyvoji knygos versmė“. Literatūros  paroda, skirta prozininkui Vytautui Bubniui. Jotainių biblioteka,      Ramygalos g. 2, Jotainių k.

D. Zulumskienė
Tel. 58 09 91

4 - 8 d. 10 val.  „Jurginų savaitė“. Kūrybinė gėlių puokščių paroda. Katinų biblioteka,       Papartynės g. 1, Katinų k.

I. Šukienė
Tel. 55 84 60

8 d. „Po vasaros dangum“. Literatūros paroda, skirta rašytojo Vytauto Bubnio 85-mečiui. Šilagalio biblioteka,           Bokšto g. 5, Šilagalio k.

A.Mikeliūnas          Tel. 55 08 25

11 d. 9.30 val. Rašytojo Vytauto Bubnio kūryba. Literatūros parodos pristatymas. Bernatonių biblioteka, Draugystės g. 22, Bernatonių k. L. R. Šatienė
Tel. 55 98 38
12 d. 14 val. „Biblioteka -  kas tai?“. Mažųjų lankytojų pažintis su biblioteka. Paįstrio biblioteka,        Gegužinės g. 28, Paįstrio k. J. Blaževičienė,
Tel. 55 38 80
12 d. „Istorinė asmenybė - Algirdas Mykolas Brazauskas“. Virtualios parodos pristatymas. Miežiškių biblioteka,
Taikos g. 1a, Miežiškių k.
V. Karklytė
Tel. 59 92 51
13 d. 14 val. Bendradarbiavimo su neįgaliųjų bendrija „Viltis“  rezultatų aptarimas.

Katinų biblioteka,    Papartynės g. 1, Katinų k.

I. Šukienė
Tel. 55 84 60

14 d. 15 val. „Siūlų žaismas“. Kūrybinis praktinis užsiėmimas vaikams. Jotainių biblioteka,   Ramygalos g. 2, Jotainių k.

D. Zulumskienė
Tel. 58 09 91

14 d. 15 val. Šventinis renginys, skirtas Miežiškių bibliotekos įkūrimo 70 – mečiui paminėti. Miežiškių biblioteka,
Taikos g. 1a, Miežiškių k.

V. Karklytė
Tel. 59 92 51

14 d. 16 val.  „Rudens veidas”. Kūrybiniai užsiėmimai iš gamtos surinktų gėrybių, skirti bendruomenei.  Projekto „Grynas oras-švari gamta“ renginys. Berniūnų biblioteka,       Jaunimo g.11, Berniūnų k.

R. Matulionytė
Tel. 58 02 63

19 d. 12 val. Projekto „Menas – sveikata“ renginys dalyviams, skirtas meninės veiklos aptarimui. Miežiškių pagrindinė mokykla,
Nevėžio g. 1 , Miežiškių k.

V. Karklytė
Tel. 59 92 51

22 d. 14 val. Spalviname tautinį kostiumą: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio belaukiant. Kūrybinė valanda vaikams. Daniūnų biblioteka,       Pavasario g. 13, Daniūnų k.

Z. Osipovienė
Tel. 42 02 65

26 d. 15 val.

„Seku seku pasaką...“. Popietė mažiesiems skaitytojams.

Paįstrio biblioteka,       Gegužinės g. 28, Paįstrio k.

J. Blaževičienė
Tel. 55 38 80

26 d. 15.30 val. Kiek mokame kalbų? Lavinamoji valanda vaikams, skirta  Europos kalbų dienai. Gustonių biblioteka,                M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k. R. Masiokienė
Tel. 58 69 33
25 - 29 d. 16 val. Kompiuterinio raštingumo kursai gyventojams. Berniūnų biblioteka,          Jaunimo g. 11, Berniūnų k.

R. Matulionytė
Tel. 58 02 63

29 d. 10 - 18 val. Kūrybinės medžio drožimo dirbtuvės. Bendruomenės „Naujasis Velžys“ projektas „Kaimo aplinką kuriame patys“. Aikštelė prie bibliotekos, Nevėžio g.54, Velžio k.

B. Kronienė
Tel. 59 53 59

20, 27 d. 13 val. Projekto „2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ užsiėmimai bibliotekoje (vadovė Daiva Kazlauskienė).

Paįstrio biblioteka,
Gegužinės g. 28,
Paįstrio k.

J. Blaževičienė
Tel. 55 38 80

27 d. 15 val. „Scenos uždangą praskleidus“. Literatūros paroda, skirta aktorės Doloresos Kazragytės – 75-mečiui. Šilagalio biblioteka,           Bokšto g. 5, Šilagalio k.

A.Mikeliūnas          Tel. 55 08 25

Kiekvieną antradienį 9.30 - 12.30 val. Meno ir rankdarbių veiklos bibliotekoje. Projektas „Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje“.  Projekto vadovė Loreta Šernienė. Tiltagalių biblioteka,         Paežerio g. 2, Tiltagalių k.

R. Balčytienė
Tel. 55 91 90

Dalyvavimas renginiuose

8 d. Pasvalio M. Katiliškio bibliotekos 80-metis. Pasvalys R. Bagdonienė
Tel. 58 70 50
18 d. 10 val. IFLA projekto „Globali vizija“ seminaras susitikimas. PAVB E. Grucienė
Tel. 58 70 46
18 d. 13 val. LBD tarybos posėdis. PAVB R. Bagdonienė
Tel. 58 70 50
19 - 20 d. „Edukacija bibliotekoje: galimybės ir iššūkiai“. Seminaras. PAVB E. Grucienė      Tel. 58 70 46

Neformaliojo vaikų švietimo programų veiklos bibliotekose

5 d. 14.30 - 16.15 val. Rudens sugrįžtuvės. Etno kilimo projekto pristatymas, edukacijos kūrimas.

Velžio biblioteka,              Nevėžio g.54,   Velžio k.

B. Kronienė
Tel. 59 53 59

6 d. 15 val. „Medis- lietuvių tautosakoje“. Išvyka pas liaudies meistrą, drožėją A. Jodzevičių „NVŠ  programa „Mes esam ETNO II". Gėlių g. 7, Užunevėžių k.

V. Gailiušytė
Tel. 59 12 22

6 d. 15 val. „Mamos pyragas. Ramygalos krašto kepiniai“. Edukacinis užsiėmimas. Ramygalos biblioteka,       Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala

A. Kaupienė M.Čeponienė
Tel. 59 26 06

12 d. 14.30 - 16.15 val. Žygis pėsčiomis po Velžio apylinkes. Velžio biblioteka,              Nevėžio g. 54,  Velžio k.

B. Kronienė
Tel. 59 53 59

13 d. 15 val. „Pažintis su senoviniais muzikos instrumentais“. Pristatymas multimedijų pagalba. Ramygalos biblioteka,      Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala

M. Čeponienė
Tel.592606

13 d. 15 val. Vytauto V. Landsbergio filmo „Vaineta“ pristatymas Raguvos bibliotekoje „NVŠ  programa „Mes esam ETNO II“. Raguvos biblioteka,          Laisvės a. 10, Raguva

V. Gailiušytė
Tel. 59 12 22

15 d. 15 val. Pažintinė išvyka į Algirdiškių k. veislininkystės ūkį – veislinių gyvūnų parodą. Gustonių biblioteka, M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k.

R.Masiokienė         Tel. 58 69 33

19 d. 14.30 - 16.15 val. Rudens lygiadienio tradicijos. Šiaudinio ožio gaminimas. Velžio biblioteka,              Nevėžio g. 54,  Velžio k.

B. Kronienė
Tel. 59 53 59

20 d. 15 val. „Fotografuoju save ir savo kaimą“- vaizdo ir garso instaliacijos kūrimas su planšetiniais kompiuteriais. „NVŠ  programa „Mes esam ETNO II“. Raguvos biblioteka,           Laisvės a. 10, Raguva

V. Gailiušytė
Tel. 59 12 22

20 d. 15 val. „Senieji lietuvių amatai. Puodžiai“. Vaizdinės medžiagos peržiūra ir aptarimas. Ramygalos biblioteka,      Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala

A. Kaupienė M.Čeponienė
Tel. 59 26 06

20 d. 15 val. Vaikų kūrybinių darbelių – piešinių paroda „Ak , tos atostogos...“. Gustonių biblioteka, M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k.

R. Masiokienė
Tel. 58 69 33

26 d. 14.30 - 16.15 val. Seniausių Velžio sodybų lankymas ir fotofiksavimas. Velžio biblioteka,             Nevėžio g. 54,  Velžio k.

B. Kronienė
Tel. 59 53 59