2017m. kovo mėn.

 2017 m. kovo mėnesio renginių planas

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

„Mes iškelsime trispalvę aukštai“. Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ inicijuota ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių paroda (L. Asačiovienė). Veiks iki kovo 7 d. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys V. Ambraškaitė 
Tel. 58 70 48
 1, 8, 15, 22, 29 d.  11 val. Projekto „Biblioteka augina skaitytoją: Maminukų akademija“  inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys L. Čekanauskienė
Tel. 58 70 48
1-31 d. „Rašome Maironio eiles dailyraščiu“. Kūrybinė akcija rajono bibliotekose, skirta Kalbos kultūros metams. Rajono bibliotekos V.Trečiokienė
Tel. 58 70 48
 1-31 d. „Amerikiečių rašytojai Lois Lowry -80“. Literatūros paroda vaikams Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

V. Ambraškaitė 
Tel. 58 70 48

 2-31 d.

„Smetoninę Lietuvą prisimenant“. Populiarios  literatūros paroda apie nepriklausomą Lietuvą. VB skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
2,6 d.

9-11 val.

„LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis“. Praktiniai mokymai Raguvos, Naujamiesčio, Piniavos, Velžio bibliotekininkams Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys R. Karpinskienė,
Tel. 58 70 48

6 d.
(veiks iki balandžio 3 d.)

„Spalvotos nuotaikos. Pažertos ant dirbtuvių stalo“. Sigutės Ach iliustracijų paroda Galerija „Tarp knygų“
Beržų g. 50, Panevėžys
D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
2 d. 15 val. Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ susitikimas. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

V.Trečiokienė
I.Navickienė
Tel. 58 70 48

8-31 d. „Randu, gaminu, groju“. Velžio lopšelio-darželio vaikų, tėvelių ir pedagogų pagaminti muzikos instrumentai iš gamtinės medžiagos, buitinių atliekų ir įvairių daiktų (meninio ugdymo pedagogė D.Pleskienė). Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

V. Ambraškaitė 
Tel. 58 70 48

8-31 d. Lietuvių liaudies dainelės vaikų kūryboje”. Velžio lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ grupės (aukl. P. Adakauskienė ir J.Dudeikienė), „Drugelių“ grupės (aukl. L.Adomaitienė ir E.Pšetulskienė), „Nykštukų“ grupės (aukl. R.Kulbačiauskienė ir D.Gedgaudienė) vaikų piešinių paroda. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

V. Ambraškaitė 
Tel. 58 70 48

9, 17, 27 d.

Praktiniai mokymai kaimo bibliotekų specialistams. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

A.Nedveckienė
R. Karpinskienė

9 d.

16 val.

Susitikimas su Sigute Ach:  knygos „Balta ir spalvota“ ir iliustracijų parodos „Spalvotos nuotaikos. Pažertos ant dirbtuvių stalo“ pristatymas.

VB skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
14 d.

15 val.

Projekto „Biblioteka augina skaitytoją: Maminukų akademija“  inovatyvūs skaitymo skatinimo edukaciniai užsiėmimai vaikams rajono bibliotekose.

Katinų biblioteka
Papartynės g.1, Katinai

L. Čekanauskienė
Tel. 58 70 48
 15 d.

13 val.

G. Petkevičaitės – Bitės literatūrinės premijos komisijos posėdis. Viešoji biblioteka, Beržų g. 50, Panevėžys

R. Bagdonienė,
Tel. 58 70 50

16 d.

9 val.

“Savanorystė bibliotekoje”. ES savanorės pristatymas. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

V. Ambraškaitė 
Tel. 58 70 48

16 d.

 14 val. „Knygnešio diena“. Edukacinis užsiėmimas vaikams. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys

V. Ambraškaitė,
A. Daukša
Tel. 58 70 48

23, 24 d.

10-12 val. „Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis“. Mokymai gyventojams. Bernatonių biblioteka Draugystės 22, Bernatonių k.,

L. Čekanauskienė,
L.R. Šatienė
Tel. 55 98 38,

29 d.

13 val. ,,Širdies žodžiai Gabrielei". Literatūriniai skaitymai, skirti G. Petkevičaitės-Bitės gimimo dienai paminėti. Puziniškis

I.Lesvinčiūnienė

30 d. 10 val. Rajono bibliotekininkų pasitarimas. Viešoji biblioteka, Beržų g. 50, Panevėžys

E. Grucienė,
Tel. 58 70 46

   Dalyvavimas renginiuose

 17 d. Konferencija “Biblioteka – kultūrinės nepriklausomybės kūrėja, ir bendruomenės stiprėjimo garantas, skirta Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos 80-čiui jubiliejui“  Pasvalys

R. Bagdonienė,
Tel. 58 70 50

Renginiai rajono bibliotekose

1, 8, 15, 22, 29 d. 9.30 val. Projekto „2017 m. Socialinės reabilitacijos  paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ užsiėmimai bibliotekoje.

Paliūniškio biblioteka, Vabalninko g. 13 ,
Paliūniškis

D. Runavičienė
Tel. 55 93 17
D. Kazlauskienė

1 d. 15 val. „Žymiausi Lietuvos piliakalniai“. Literatūros paroda - pristatymas, skirta Piliakalnių metams paminėti.

Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27

M.Čeponienė

Tel. 59 26 06

 1 d.  16 val.  „Maži ežiuko sapnai“. Garsiniai skaitymai vaikams.  Ramygalos biblioteka, Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala A.Kaupienė,

Tel. 59 26 06

 1 d.  ,,J. Balvočius – Gerutis Ėriškiuose“. Spaudinių paroda, skirta kunigo, prozininko, vertėjo 175 – osioms gimimo metinėms. Ėriškių biblioteka , Ėriškėlių g.16, Ėriškiai D. Zimaitienė

Tel. 55 57 37

 1-31 d.  Raguviškio  A. Jodzevičiaus tapybos darbų paroda.  Raguvos biblioteka,

Laisvės g. 10, Raguva

V. Gailiušytė,

Tel. 59 12 22

2 d. 10-13 val. „Kaziuko mugės grožybės“. Rankų darbo gaminių paroda - pristatymas. I d.

Daniūnų biblioteka,
Pavasario g. 13, Daniūnų k.

Z. Osipovienė, Tel. 42 02 65
 2 d.  11 val.  „Mes jau pažįstam lietuvišką raidyną!“. Rytmetis su Krekenavos vaikų lopšelio- darželio auklėtiniais, skirtas Lietuvių kalbos dienoms.  Krekenavos biblioteka, Birutės a. 1, Krekenava I.Pažemeckienė, tel. 59 31 59
 2 d.  13.30 val.  „Svečiuose – pasaka“. Literatūrinis rytmetis vaikams.  Perekšlių biblioteka, Taikos g. 5, Perekšlių k. D. Kelpšaitė

Tel. 55 86 20

 3 d.  11 val.  Tarptautinė rašytojų diena su Bernatonių mokyklos-darželio mokiniais.  Bernatonių mokykla-darželis, Sanžilos 1, Bernatonių k., Panevėžio rajonas L.R. Šatienė

Tel. 55 98 38,
I Vareikienė
Tel. 55 97 82.

 3 d.  11 val.  „Netikėti faktai apie  žinomus rašytojus“. Spaudinių parodos pristatymas bendruomenės gyventojams. Vadoklių biblioteka, Ramygalos g. 39

Vadokliai

J. Burokienė 

Tel. 55 63 41

3 d. 12-16 val. „Kaziuko mugės grožybės“. Rankų darbo gaminių paroda - pristatymas. II d. Daniūnų biblioteka,
Pavasario g. 13, Daniūnų k.
Z. Osipovienė, Tel. 42 02 65
 3 d.  16 val.  “Mes - iš knygų pasaulio”. Garsinio skaitymo valanda vaikams, skirta Tarptautinei rašytojų dienai. Berniūnų biblioteka, Jaunimo g.11, Berniūnų k. R.Matulionytė

Tel. 58 02 63

6-17 d. „Mes - mažieji lietuvaičiai“. Vaikų kūrybinių darbelių paroda, skirta Kovo 11-ai paminėti. Linkaučių biblioteka, Norušių g. 10, Linkaučių k.

I.Milkintienė
Tel. 59 82 37

8 d. 16 val. „Gėlės moterims“. Kūrybinis, edukacinis užsiėmimas bibliotekos lankytojams. Berniūnų biblioteka, Jaunimo g.11, Berniūnų k. R.Matulionytė

Tel. 58 02 63

9 d. 12 val. „Gyvenimo lenkta, bet nepalaužta“. Literatūros parodos pristatymas, skirtas prozininkės Ievos Simonaitytės 120 m. jubiliejui paminėti.

Miežiškių biblioteka,
Taikos g. 1a, Miežiškiai, Panevėžio r.

V. Karklytė
tel. 59 92 51

9 d. 12.30 val. „Laivės kaina“. Lietuvos Nepriklausomybės dienai skirtas renginys. Karsakiškio KC salė, bbiblioteka, Lėvens g. 8, Karsakiškis

I. Iljinienė,
Tel. 55 27 01

9 d. 14 val. Knygos „Šalta žiema, bėk iš kiemo“ pristatymas ir susitikimas su tautodailininku Sauliumi Tamuliu. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B.Kronienė, 

tel. 59 53 59

 9 d.  „Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarai 1990“. Vienos knygos paroda. Šilų biblioteka, Vilties g. 3, Šilai

V. Žvirblienė
Tel. 58 02 69

 10 d.  10, 16 val.  „Teka upė pro šalį“ . Lteratūrinės parodos, skirtos rašytojo Vlado Dautarto 90 – čiui pristatymas. Vadoklių biblioteka, Ramygalos g. 39

Vadokliai

J. Burokienė 

Tel. 55 63 41

10 d. 16 val. ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“. Edukacinė valanda vaikams, skirta Kovo 11 – ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, dienai. Ėriškių biblioteka , Ėriškėlių g.16, Ėriškiai

D. Zimaitienė
Tel. 55 57 37

10 d. „Protų mūšis“. Renginys moksleiviams (kartu su gimnazijos biblioteka). Velžio gimnazija

D. Kukenienė
B. Kronienė

10-13 val. „Aš tavo gimtinė - vardu Lietuva“. Spaudinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Berniūnų biblioteka, Jaunimo g.11, Berniūnų k.

R.Matulionytė
Tel. 58 02 63

10-13 d. ,,Atsitiesę ir nepalaužti“. Literatūrinė paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Gustonių biblioteka , M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k. R. Masiokienė Tel. 58 69 33
 13 d.  11 val.  „Palikęs ryškų pėdsaką". Paroda,skirta kunigo, prozininko Jonui Balvočiaus – Geručio 175-čiui paminėti. Vadoklių biblioteka, Ramygalos g. 39

Vadokliai

J. Burokienė 

Tel. 55 63 41

13 d. 12 val. „Gyvenęs Vadokliuose“ . Susitikimas su Joana Viga Čiplyte, minint Kazimiero Čiplio – Vijūno 120-ąsias gimimo metines. Vadoklių biblioteka, Ramygalos g. 39

Vadokliai

J. Burokienė 

Tel. 55 63 41

 13, 24 d.  Derinama  „Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis“. Mokymai gyventojams. Bernatonių biblioteka Draugystės 22, Bernatonių k.

L.R. Šatienė
Tel. 55 98 38

 14 d.  15 val.  „Lietuvišką žodį gabenę iš Prūsų“. Literatūros parodos pristatymas, skirtas Knygnešio dienai paminėti. Miežiškių biblioteka,
Taikos g. 1a, Miežiškiai, Panevėžio r.
V. Karklytė
tel. 59 92 51
 15 d.  12 val.  „Ar kas mus, knygnešius, atmins?“. Knygnešio dienai skirtas renginys vaikams . Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B.Kronienė, 

tel. 59 53 59

16 d. 13 val. „Tapk knygnešiu“. Renginys, skirtas Knygnešio dienai. Gustonių biblioteka , M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k. R. Masiokienė Tel. 58 69 33
 16 d.  16 val.  „Mylėję Lietuvą ir knygą“. Literatūrinė popietė, skirta knygnešio A. Laduko 165- sioms gimimo metinėms ir Knygnešio dienai paminėti. Ramygalos biblioteka, Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala M.Čeponienė

Tel. 59 26 06
A.Daukša

 16 d.  16 val.  “Knygnešio kelias”. Savanorių knygnešių rinkimas, pokalbiai apie knygnešio darbus ir atsakomybę. Berniūnų biblioteka, Jaunimo g.11, Berniūnų k. R.Matulionytė

Tel. 58 02 63

 16 d.  17 val.  „Gimtoji kalba - gyvastis tautos“. Popietė skaitytojams, skirta Knygnešio dienai paminėti. Linkaučių biblioteka, Norušių g. 10, Linkaučių k. I.Milkintienė 

Tel. 59 82 37

 16 d.  18 val.  „Gyvenimo džiaugsmas riešinių raštuose“. Tautodailininkės Audronės Virbalienės riešinių parodos pristatymas. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B.Kronienė, 

tel. 59 53 59

16 d. „Knygnešystė Lietuvoje“. Literatūrinė paroda, skirta Knygnešio dienai paminėti.

Geležių biblioteka
Parko g. 2 ,Geležiai

J.Kubilienė
Tel. 55 03 93

17, 24, 31 d. 16 val. „Antras daiktų gyvenimas“. Edukaciniai užsiėmimai bendruomenės vaikams . Vadoklių biblioteka, Ramygalos g. 39

Vadokliai

J. Burokienė 

Tel. 55 63 41

20-24 d. 15 val. „Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslis“. Mokymai gyventojams. Berniūnų biblioteka, Jaunimo g.11, Berniūnų k.

R.Matulionytė
Tel. 58 02 63

 20 d.  14 val.  „Skaitau elektroninę knygą“. Informacinė valanda vaikams. Ramygalos biblioteka, Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala A.Kaupienė,

Tel. 59 26 06

20 d. ,,Juodas žemės lopinėlis“. Vaikų piešinių paroda, skirta Žemės dienai.

Liūdynės biblioteka
Ramioji g. 2, Liūdynės

S. Steponavičienė
Tel. 55 53 26

21 d. 9.30-12.30 val.

Projektas „Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje“. Meno ir rankdarbių veiklos bibliotekoje.

Paežerio g. 2,
Tiltagalių biblioteka

 R. Balčytienė

Tel. 55 91 90

 21 d.  17 val.  „Purpurinis vakaras“. Muzikinis literatūrinis vakaras moksleiviams, skirtas Pasaulinei poezijos dienai. Linkaučių biblioteka, Norušių g. 10, Linkaučių k. I.Milkintienė 

Tel. 59 82 37

 21 d.  Derinama  „Pasaulinė poezijos diena“. Bernatonių mokyklos-darželio mokinių poezijos skaitymas bibliotekoje Bernatonių biblioteka Draugystės 22, Bernatonių k., L.R. Šatienė

Tel. 55 98 38, I Vareikienė

 23 d.  15 val.  „Sukit, sukit galveles“. Žaidimų diena bibliotekoje. Karsakiškio biblioteka, Lėvens g. 8, Karsakiškis

I. Iljinienė,
Tel. 55 27 01 

 27 d.  „Krekenava ir krekenaviečiai  „Tėvynėje“. Paroda iš Krekenavos bibliotekos archyvų, skirta laikraščio „Tėvynė“ 55-mečiui. Krekenavos biblioteka, Birutės a. 1, Krekenava I.Pažemeckienė, tel. 59 31 59
28 d. 9.30-12.30 val.

Projektas „Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje“. Meno ir rankdarbių veiklos bibliotekoje.

Paežerio g. 2,
Tiltagalių biblioteka
R. Balčytienė

Tel. 55 91 90

 30 d.  17 val.  „Geras daktaras Aiskauda“. Rytmetys ikimokyklinukams, skirtas rašytojui Kornejui Čiukovskiui prisiminti. Linkaučių biblioteka, Norušių g. 10, Linkaučių k. I.Milkintienė 

Tel. 59 82 37

VMI konsultacijos gyventojams bibliotekose
 21 d.  10 val. VMI Pajamų deklaravimo konsultacijos gyventojams  Raguvos bibliotekoje Raguvos biblioteka,

Laisvės g. 10, Raguva

V. Gailiušytė,

Tel. 59 12 22

 23 d.  9 val. VMI Pajamų deklaravimo konsultacijos Tiltagalių bibliotekoje Paežerio g. 2,

Tiltagalių biblioteka

R. Balčytienė

Tel. 55 91 90

28 d. 9.30 val. VMI Pajamų deklaravimo konsultacijos Bernatonių bibliotekoje Bernatonių biblioteka Draugystės g. 22, Bernatonių k.

L.R. Šatienė
Tel. 55 98 38

31 d. 10 val. VMI Pajamų deklaravimo konsultacijos Velžio bibliotekoje Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys

B.Kronienė,
tel. 59 53 59

     Neformaliojo vaikų švietimo programų veiklos bibliotekose
 7 d.  14.30-16.30 val. NVŠ programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“: įvadinis susitikimas su NVŠ programos „Jaunieji krašto tyrinėtojai“ vaikais. Pokalbis apie Velžio istoriją. Filmo „Velžys ir jo žmonės peržiūra“. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B.Kronienė, 
tel. 59 53 59
 8 d.  15-17 val.  NVŠ  programa „Mes esam ETNO II“: „Senoji kino filmų istorija I“ Raguvos biblioteka,

Laisvės g. 10, Raguva

V. Gailiušytė,

Tel. 59 12 22

 8 d.  14-16 val.  NVŠ programa „Su pasaka į gyvenimą“: veiklų pristatymas, aptarimas. Viktorina: „Ar žinai, kaip baigėsi ši pasaka“. Paliūniškio biblioteka, Vabalninko g. 13 , 

Paliūniškis

D. Runavičienė
Tel. 55 93 17

 8 d. 15-17 val.   NVŠ programa“Etninės kultūros pažinimas“: programos pristatymas, dalyvių pažintis, veiklų aptarimas. Ramygalos biblioteka, Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala

A.Kaupienė,
M.Čeponienė
Tel. 59 26 06

8 d. 15-17 val. NVŠ programa „Kūrybinis langas į gamtą“: „NVŠ dalyvio pasas“ – kūrybinis užsiėmimas. Gustonių biblioteka , M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k.

R. Masiokienė Tel. 58 69 33

14 d. 14.30 val. NVŠ programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“: edukacinis užsiėmimas vaikams „Molio keramika“. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B.Kronienė, 
tel. 59 53 59
 15 d.  14-16 val.  NVŠ programa „Su pasaka į gyvenimą“: diskusija „Mano mėgstamiausia knyga, pasaka herojus”. Paliūniškio biblioteka, Vabalninko g. 13 , 

Paliūniškis

D. Runavičienė
Tel. 55 93 17 
 15 d.  15-17 val.  NVŠ programa“Etninės kultūros pažinimas“: edukacinis užsiėmimas „Mamos pyragas. Ramygalos krašto kepiniai“. Ramygalos biblioteka, Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala A.Kaupienė,
M.Čeponienė
Tel. 59 26 06
 15 d.  15-17 val.  NVŠ programa „Kūrybinis langas į gamtą“: susitikimas su Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijos moksleiviais ir gimnazijos dailės baigiamųjų kūrybinių darbų parodos pristatymas. Gustonių biblioteka , M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k. R. Masiokienė Tel. 58 69 33
 15 d.  15-17 val.  NVŠ  programa „Mes esam ETNO II“: „Senojo Raguvos kino filmų klubo „Smalsutis“  II „  pristatymas. Raguvos biblioteka,

Laisvės g. 10, Raguva

V. Gailiušytė,

Tel. 59 12 22

 21 d.  14.30-16.30 val.  NVŠ programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“: Žemės dienai skirtas užsiėmimas. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B.Kronienė, 
tel. 59 53 59
 22 val.  15-17 val.  NVŠ programa „Mes esam ETNO II“: kūrybinės dirbtuvės „Atgimsta šiuolaikinė floristika“. Raguvos biblioteka,

Laisvės g. 10, Raguva

V. Gailiušytė,

Tel. 59 12 22

 22 d.  14-16 val.  NVŠ programa „Su pasaka į gyvenimą“: kūrybiniai užsiėmimai „Knygų personažai atgyja lėlėse I“. Paliūniškio biblioteka, Vabalninko g. 13 , 

Paliūniškis

D. Runavičienė
Tel. 55 93 17 
22 d. 15-17 val. NVŠ programa“Etninės kultūros pažinimas“: „Iš Ramygalos krašto tautosakos“. Dainos, pasakos, sakmės. Ramygalos biblioteka, Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala A.Kaupienė,
M.Čeponienė
Tel. 59 26 06
22 d. 15-17 val. NVŠ programa „Kūrybinis langas į gamtą“: ,,Saugokime ir mylėkime gamtą“ - viktorina vaikams . Gustonių biblioteka , M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k. R. Masiokienė Tel. 58 69 33
28 d. 14.30-16.30 val. NVŠ programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“: svečiuose – senieji Velžio gyventojai. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B.Kronienė, 
tel. 59 53 59
29 d. 15-17 val. NVŠ programa „Kūrybinis langas į gamtą“: akcija ,,Padėkime paukšteliams“ - inkilėlių kėlimo diena. Gustonių biblioteka , M. Kriaučiūno g. 4, Gustonių k. R. Masiokienė Tel. 58 69 33
29 d. 15-17 val. NVŠ programa“Etninės kultūros pažinimas“: „Metų laikai Ramygaloje. Pavasaris“. Pažintinė išvyka stebint ir fiksuojant gamtą. Ramygalos biblioteka, Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala A.Kaupienė,
M.Čeponienė
Tel. 59 26 06
29 d. 14-16 val. NVŠ programa „Su pasaka į gyvenimą“:kūrybiniai užsiėmimai „Knygų personažai atgyja lėlėse II“. Dalyvių iniciatyva. Paliūniškio biblioteka, Vabalninko g. 13 , 

Paliūniškis

D. Runavičienė
Tel. 55 93 17 
 29 d.  15-17 val.  NVŠ programa „Mes esam ETNO II“ : „Sugrįžkime į vaikystę“ raguviškės  D. Butvilaitės megztų  žaislų parodos pristatymas ir kūrybinių dirbtuvių  organizavimas. Raguvos biblioteka,

Laisvės g. 10, Raguva

V. Gailiušytė,

Tel. 59 12 22