2016m. gruodžio mėn.

 2016 m. gruodžio mėnesio renginių planas

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Veiks iki gruodžio 5 d. Daliaus Dirsės jubiliejinė dailės darbų paroda

Galerija „Tarp knygų“
Beržų g. 50, Panevėžys

D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48

 1 d.

 11 val.

“Kalėdų stebuklo belaukiant”: edukaciniai užsiėmimai. Svečiuose sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Panevėžio viltis”. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys L. Čekanauskienė
Tel. 58 70 48
 1 d.  15 val. „Iš kasdienybės į Adventą“.
Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ susitikimas.
Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys V. Trečiokienė
I.Navickienė
Tel. 58 70 48
 1- 01.07 d. d. „2016-ieji prezidento Kazio  Griniaus metai“. Literatūros paroda, skirta prezidento K. Griniaus 150-mečiui. VB skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
 5 d.  16.30 d. Imbieru kvepiančios KNYGŲ KALĖDOS. Akcijos pradžia Panevėžio rajono viešojoje bibliotekoje. VB skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
 2-30 d.  11-12 val. „Maminukų siautulys“. Maminukų akademijos fotografijų paroda. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys L. Čekanauskienė
Tel. 58 70 48
 5-31 d. „Žiemos išdaigos“. Literatūros paroda vaikams. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys V. Ambraškaitė
Tel. 58 70 48
 6-01.06 d. d.  „Ramygalos istorijos pasakojimai“. Projekto „Ramygalos dirbtuvės“ vasaros stovyklos kūrybinių darbų paroda . Galerija „Tarp knygų“
Beržų g. 50, Panevėžys
D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
14 d.  16 val. Parodos pristatymas, susitikimas su projekto vadove, keramike Laima Kiškiene. VB skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
10 d. 11 val. „Rytojaus kūrėjai švenčia gruodį“. Programavimo valandėlė vaikams. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys L. Čekanauskienė
Tel. 58 70 48
23- sausio 6 d. „Senių besmegenių šalyje“. Velžio lopšelio-darželio vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys V. Ambraškaitė
Tel. 58 70 48
 29 d. Bibliotekininkų pasitarimas „Bibliotekų metai: patirtys ir atradimai“. Veiks bibliotekos globėjo Panevėžio rajono savivaldybės mero P. Žagunio dovanotų knygų paroda. VB skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys E. Grucienė
Tel. 58 70 46
 7, 14, 21, 28 d. „Maminukų akademija“. Edukaciniai užsiėmimai vaikams. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys L. Čekanauskienė
Tel. 58 70 48
8, 15, 22 d. 14 val. „Kalėdinės dirbtuvėlės“ edukacinis užsiėmimas vaikams. Vaikų lit. skaitykla, Beržų g. 50, Panevėžys V.Ambraškaitė
L.Čekanauskienė
Tel. 58 70 48

Renginiai rajono bibliotekose

 1, 5 d.  12 val. „Advento tradicijos“. Pažintinė valanda Ramygalos gimnazijos pradinukams. Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27
A.Kaupienė
Tel. 59 26 06
 1 d.  15 val. ,,Senis besmegenis‘‘ kūrybinis praktinis užsiėmimas vaikams. Jotainių biblioteka, Ramygalos g. 2, Jotainiai D. Zulumskienė,
tel. 58 09 91
2, 9 d.  15 val. Rankdarbių būrelio popietės „Menas ir žmogus“ kursime kompozicijas iš popieriaus, šakų, riešutų ir vaisių. Miežiškių biblioteka, Taikos g. 1a, Miežiškiai, V.Karklytė
tel. 59 92 51
 2 d.  16 val. Krekenaviečio Algimanto Lūžos fotonuotraukų parodos „Krekenavos gamta“ atidarymas. Krekenavos biblioteka, Birutės a.2, Krekenava I.Pažemeckienė, tel. 59 31 59
 5 d. 14 val. „Animacijos pasaulyje“ Popietė skirta Walt Disney gimimo metinėms paminėti. Žibartonių pagrindinė mokykla,
Žibartonių g. 76
V. Antanaitytė
Tel. 55 74 26
 6 d. ,,Šoka snaigės žiemos šokį‘‘ Liūdynės  vaikų karpinių paroda. Liūdynės biblioteka
Ramioji g. 2, Liūdynės
S.Steponavičienė
Tel. 55 53 26
 6 d.  14 val. „Mano rankose gimsta Kalėdų stebuklai“. Edukacinė – kūrybinė valanda vaikams. Paįstrio biblioteka
Gegužinės g. 28,
Paįstrys
J. Blaževičienė
Tel. 55 38 80
 6 d.  17-19 val. Meno terapijos užsiėmimas su tautodailininke Virginija Jurevičiene. Karpinių edukacija. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B. Kronienė
Tel. 59 53 59
 7 d. ,,Uždekim širdyse Kalėdų švieseles‘‘ Gražinos Dabrilienės kalėdinių atvirukų paroda. Liūdynės biblioteka
Ramioji g. 2, Liūdynės
S.Steponavičienė
Tel. 55 53 26
 7, 14, 21  d.  10 val. Projekto „2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“ užsiėmimai. Paliūniškio biblioteka,
Vabalninko g. 13 ,
Paliūniškis
D. Runavičienė
D. Kazlauskienė
Tel. 55 93 17
 7, 14, 21, 28  d.  14 val.  Projektas „Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje“. Meno ir rankdarbių veiklos bibliotekoje. Trakiškio biblioteka,
Pergalės g. 2
Trakiškis
E. Kiaušienė
Tel. 55 26 10
Neįgaliųjų bendrija „Vilties linija“
 7 d.  14 val. Kalėdinio vainiko pynimas. Edukaciniai užsiėmimai. Daniūnų biblioteka, Pavasario g. 13,
Daniūnai
Z. Osipovienė
Tel. 42 02 65
 7 d.  16 val. „Lietuvos Respublikos prezidentai“. Literatūrinė paroda – pristatymas, skirta prezidento K. Griniaus metams paminėti. Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27
M.Čeponienė
Tel. 59 26 06
 7 d.  16 val. „Metų knygos rinkimai“. Informacinė valandėlė skaitytojams. Ėriškių biblioteka,
Ėriškėlių g.16,Ėriškiai
D. Zimaitienė
Tel. 55 57 37
 7 d.  16 val. „Kalėdų vainikai“ vaikų piešinių paroda. Miežiškių biblioteka, Taikos g. 1a, Miežiškiai, V.Karklytė
tel. 59 92 51
 8 d. ,,Kai krenta baltos snaigės.‘‘ Gražinos Dabrilienės  floristikos darbų paroda Liūdynės biblioteka
Ramioji g. 2, Liūdynės
S.Steponavičienė
Tel. 55 53 26
 8 d.  15 val. ,,Žvakidė‘‘ kūrybinis praktinis užsiėmimas vaikams. Jotainių biblioteka,
Ramygalos g. 2, Jotainių k.
D. Zulumskienė
Tel. 58 09 91
 9 d.  10 val. Kompiuterinio raštingumo mokymai, el. paslaugų interneto erdvėje pristatymas. Daukniūnų biblioteka
Kapinės g.2
Daukniūnai
A.Krištaponytė
Tel. 55 71 04
9 d. 11 val. „Žiemos šventė gamtoje“. Valandėlė Ramygalos gimnazijos trečiokams, skirta prozininko, gamtininko S.Paltanavičiaus 60- mečiui paminėti. Ramygalos biblioteka
Dariaus ir Girėno g. 27
A.Kaupienė
Tel. 59 26 06
 9 d.  12 val. „Šventinis sveikinimo atvirukas“ tarpukario kalėdinių atvirukų paroda. Miežiškių biblioteka, Taikos g. 1a, Miežiškiai V.Karklytė
tel. 59 92 51
 9 d.  15 val. „Padaryk dovaną vienišam seneliui“ Kūrybinė popietė. Naujarodžių biblioteka,
Naujarodžių k.
V.Antanaitytė
Tel. 59 81 58
 9 d.  16 val. „Gaminiai iš atliekų“, edukacinis užsiėmimas vaikams . Vadoklių biblioteka,
Ramygalos g. 39
Vadokliai
J. Burokienė
Tel. 55 63 41
 10-31 d.  „Senieji atvirukai:  žiemos vaizdai“. Kalėdinių atvirukų paroda. Perekšlių biblioteka,
Taikos g. 5, Perekšlių k.
D. Kelpšaitė
Tel. 55 86 20
 12 d.  10 d. „Sukurk Kalėdinį atviruką“. Konkursas, paroda. Bernatonių mokykla-darželis, Sanžilos g. 1, Bernatonių k., Panevėžio rajonas L.R. Šatienė,
I. Vareikienė,
Tel. 55 98 38
 12 d.  11 val. „Sniegą tyliai berdama seka pasaka žiema“. Literatūrinė – adventinė valandėlė Ramygalos gimnazijos III klasės mokiniams. Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27
A.Kaupienė
Tel. 59 26 06
14 d. 14 val. Kalėdinių atvirukų dirbtuvėlės. Edukacinis užsiėmimas. Daniūnų  biblioteka,
Pavasario g. 13, Daniūnų k.
Z. Osipovienė
Tel. 42 02 65
12-15 d. 15 val. ,,Kalėdinis vainikas‘‘ kūrybinis praktinis užsiėmimas vaikams. Jotainių biblioteka,
Ramygalos g. 2, Jotainių k.
D. Zulumskienė
Tel. 58 09 91
15 d. 13 val. Pasakų skaitymo popietė „Žiemos pasaka“ Bernatonių mokykla-darželis, Sanžilos g. 1, Bernatonių k., Panevėžio rajonas L.R. Šatienė,
I. Vareikienė,
Tel. 55 98 38
 15 d.  15 val.  „Tik moterims“. Literatūrinė paroda apie sveikatą, grožį, laimę. Daukniūnų biblioteka
Kapinės g.2
Daukniūnai
A.Krištaponytė
Tel. 55 71 04
 15 d.  15 val.  „Skaitykime kartu“. Garsinio skaitymo valanda skaitytojams žiemos tematika. Paįstrio biblioteka
Gegužinės g. 28,
Paįstrys
J. Blaževičienė
Tel. 55 38 80
 15 d.  16 val.  ,,Atnešiu Tau  Angelą  baltą“. Kalėdinių papuošalų gaminimas, žaislų paroda. Nevėžio biblioteka
Smilgių 6, Nevėžio k.
D. Eigirdas
Tel. 58 02 65
 16 d.  15 val.  „Pasveikink, vienišą senelį“. Popietė vienišų senelių lankymui. Naujarodžių biblioteka,
Naujarodžių k.
V.Antanaitytė
Tel. 59 81 58
 16 d.  16 val.  „Mums patinka žemėlapiai!" - vaikų piešinių konkursas. Vadoklių biblioteka,
Ramygalos g. 39
Vadokliai
J. Burokienė
Tel. 55 63 41
 19 d.  „Vieversių žiema“.
Literatūrinė paroda kraštiečiui, poetui,  bibliotekininkui, muziejininkui Juozui Mėdžiui. (minint jo 80 metų sukaknį)
Geležių biblioteka
Parko g. 2 ,Geležiai
J.Kubilienė
Tel. 55 03 93
20 d. 10 val. „Atverkim pasakų skrynelę“. Pasakų valandėlė mažiesiems. Daukniūnų biblioteka
Kapinės g.2
Daukniūnai
A.Krištaponytė
Tel. 55 71 04
20 d. 14 val. „Papuoškim žaliaskarę“ Edukacinis užsiėmimas, kurio metu bus daromi šventiniai papuošimai.. Žibartonių pagrindinė mokykla,
Žibartonių g. 76
V. Antanaitytė
Tel. 55 74 26
20 d. 15 val. ”Diena be kompiuterio”. Edukacinė valanda skirta 2-4 kl. Mokiniams. Tiltagalių biblioteka,
Paežerio g. 2, Tiltagaliai
R. Balčytienė
Tel. 55 91 90
21 d. 16 val. „Kalėdų pasaka“. Šventinis renginys vaikams. Berniūnų biblioteka, Jaunimo g.11 R.Matulionytė
Tel. 58 02 63
21 d. 15 val. „Skaitau elektroninę knygą“. Informacinė popietė skaitytojams. Daukniūnų biblioteka
Kapinės g.2
Daukniūnai
A.Krištaponytė
Tel. 55 71 04
21 d. 16 d. „Kalėdų belaukiant“. Popietė vaikams. Katinų biblioteka
Papartynės g.1
I.Šukienė,
Tel. 55 84 60
21 d. 16 d. „Prisiminus vaikystės eglutę“. Senų žaisliukų paroda. Vadoklių biblioteka,
Ramygalos g. 39
Vadokliai
J. Burokienė,
Tel. 55 63 41
22 d. 15 val. ,,Gerumo akimirka‘‘. Popietė vaikams. Jotainių biblioteka,
Ramygalos g. 2, Jotainių k.
D. Zulumskienė
Tel. 58 09 91
 29 d.  15 val.  „Laimingų Naujųjų Metų“. Padėkos vakaras bibliotekos skaitytojams. Daukniūnų biblioteka
Kapinės g.2
Daukniūnai
A.Krištaponytė
Tel. 55 71 04
 30 d.  19 val.  „Senų metų palydos“. Šventinis renginys įvairaus amžiaus žmonėms. Berniūnų biblioteka, Jaunimo g.11 R.Matulionytė
Tel. 58 02 63
Renginiai skirti Knygų Kalėdoms
 1-30 d.  ,,Knygų Kalėdos‘‘ knygų dovanojimo akcija. Jotainių biblioteka,
Ramygalos g. 2, Jotainių k.
D. Zulumskienė
Tel. 58 09 91
 1-30 d.  „Užauginkime knygų eglutę“. Kvietimas padovanoti bibliotekai naują knygą. Skirta Knygų Kalėdoms. Paįstrio biblioteka
Gegužinės g. 28,
Paįstrys
J. Blaževičienė
Tel. 55 38 80
 5 d.  16.30 val.  „Imbieru kvepiančios KNYGŲ KALĖDOS“.  Akcijos pradžia Panevėžio rajono viešojoje bibliotekoje. VB skaitykla
Beržų g. 50, Panevėžys
D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
 5-30 d.  „Skaitykime, dovanokime, dalykimės...“. „Knygų Kalėdų“ akcija. Trakiškio biblioteka,
Pergalės g. 2
Trakiškis
E. Kiaušienė
Tel. 55 26 10
 5 d.  ,,Adventas – ramybės laikas‘‘ knygų, nuotraukų  paroda.
,,Knygų kalėdos‘‘ skelbiama akcija, dovanokite knygas savo bibliotekai.
Liūdynės biblioteka
Ramioji g. 2, Liūdynės
S.Steponavičienė
Tel. 55 53 26
 5 d.  15 val.  „Knygos kvepiančios Kalėdomis“.
Literatūrinė parodos vaikams pristatymas prisijungiant prie akcijos Knygų Kalėdos.
Geležių biblioteka,
Parko g. 2 ,Geležiai
J.Kubilienė
Tel. 55 03 93
 7 d.  15 val.  „Kalėdinė linkėjimų eglutė“ popietė, gaminsime kalėdinius atvirukus su palinkėjimais bibliotekai, mintys apie knygas, sukurtus atvirukus pakabinsime ant specialiai sukurtos eglės. Popietė skirta Knygų Kalėdų akcijai. Miežiškių biblioteka,
Taikos g. 1a, Miežiškiai, Panevėžio r.
V.Karklytė
tel. 59 92 51
 9 d.  18 val.  Akcijos „Knygų Kalėdos“ (kartu su bendruomene „Naujasis Velžys“) renginys bendruomenei. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B. Kronienė
Tel. 59 53 59
 12 d.  10 val.  „Žiema poezijoje“ poezijos knygų paroda apie žiemą, Kalėdas, Naujus metus. Paroda skirta Knygų Kalėdų akcijai. Miežiškių biblioteka,
Taikos g. 1a, Miežiškiai, Panevėžio r.
V.Karklytė
tel. 59 92 51
12 d. 16 val. „Knygų kalėdos“. Popietė bibliotekos lankytojams. Eglės įžiebimas bibliotekoje. Berniūnų biblioteka, Jaunimo g.11 R.Matulionytė
Tel. 58 02 63
 14 d.  17 val.  „Puošiame biblioteką „Knygų Kalėdoms“. Kūrybiniai užsiėmimai vaikams. Ėriškių biblioteka , Ėriškėlių g.16, Ėriškiai D. Zimaitienė
Tel. 55 57 37
15 d. 14 val. „ Šv. Kalėdų belaukiant“ Garsinio skaitymo popietė vaikams. Žibartonių pagrindinė mokykla,
Žibartonių g. 76
V. Antanaitytė
Tel. 55 74 26
 16 d.  16 val.  „Pasikeiskime perskaitytomis knygomis“, mainų knygomis popietė. Pokalbiai apie knygas prie arbatos puodelio. Krekenavos biblioteka, Birutės a.2, Krekenava I.Pažemeckienė, tel. 59 31 59
19- 01.06 d. Akcija „Knygos, keičiančios gyvenimą“. Kviečia bibliotekai dovanoti knygas. Vadoklių biblioteka,
Ramygalos g. 39
Vadokliai
J. Burokienė
Tel. 55 63 41
 20 d.  12 val.  „Knygų Kalėdos“ Literatūrinė popietė moksleiviams „Knyga, kurią dovanočiau geriausiam draugui“. Paliūniškio biblioteka,
Vabalninko g. 13 , Paliūniškis
D. Runavičienė
Tel. 55 93 17
 21 d.  11 val.  „ Knyga – mano tylioji ir išmintingoji draugė“,  literatūrinė popietė. Paliūniškio biblioteka,
Vabalninko g. 13 , Paliūniškis
D. Runavičienė, I. Navickienė
Tel. 55 93 17
 22 d.  16 val.  „Pasidalinkime knyga“. Knygų Kalėdų dovanojimo akcija. Popietė su skaitytojais. Molainių biblioteka,
Alyvų g. 2A
Molainiai
L.Gečienė
Tel. 55 61 77
Neformaliojo vaikų švietimo programų veiklos
 5 d.  14.30- 16.15 val.  „ Metų knygos rinkimai“- vaikų knygų pristatymas vaikams. Svečiuose PRSVB bibliotekininkė V. Ambraškaitė. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B. Kronienė
Tel. 59 53 59
 7 d.  15 val.  Šv. Kalėdų belaukiant“- Edukacinės dirbtuvės NVŠ programa „Mes esam ETNO“ Raguvos biblioteka,
Laisvės a. 10, Raguva
V. Gailiušytė,
Tel. 59 12 22
 7, 14, 15 d.  15 val.  „Švenčių belaukiant “. Kalėdiniai - edukaciniai užsiėmimai. NVŠ programos veiklos  Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27
M.Čeponienė
A.Kaupienė
Tel. 59 26 06
 12 d.  14.30- 16.15 val.  „Advento papročiai“- advento vainiko gamyba. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B. Kronienė
Tel. 59 53 59
 14 d.  15 val.  „Ech, tas grožio spindėjimas“ - Edukacinės dirbtuvės  NVŠ programa „Mes esam ETNO“ Raguvos biblioteka,
Laisvės a. 10, Raguva
V. Gailiušytė,
Tel. 59 12 22
 16 d.  15 val.  „Fotonuotraukų  parodos pristatymas“- NVŠ programa „Mes esam ETNO“ Raguvos biblioteka,
Laisvės a. 10, Raguva
V. Gailiušytė,
Tel. 59 12 22
 19 d.  14.30- 16.15 val.  NVŠ. Molio keramikos užsiėmimas. Angelų lipdymas. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B. Kronienė
Tel. 59 53 59
 20 d.  14.30- 16.15 val.  NVŠ. Kūčių, Kalėdų papročiai. Vilčių medžio gamyba. Velžio biblioteka, Nevėžio g.54, Velžys B. Kronienė
Tel. 59 53 59
 21 d.  15 val.  Veiklų aptarimas-  įsivertinimas NVŠ programa „Mes esam ETNO“ Raguvos biblioteka,
Laisvės a. 10, Raguva
V. Gailiušytė,
Tel. 59 12 22 
 21 d.  15 val.  „Kalėdinė šventė vaikams ir visai šeimai“. NVŠ programos veiklų aptarimas, sukurtų darbelių paroda. Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27
M.Čeponienė
A.Kaupienė
Tel. 59 26 06
 28 d.  18 val.  „Kalėdų giesmė“ spektaklis pagal Charles Dickens knygos motyvus. NVŠ pasirodymas. Naujarodžių biblioteka,
Naujarodžių k.
V.Antanaitytė
Tel. 59 81 58