2013 m. rugsėjo mėn.

 2013 m. rugsėjo mėnesio renginių planas

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Veiks iki
rugsėjo 7 d.
„Judėjimo džiaugsmas“. Literatūros paroda, skirta Sveikatos metams. VB Galerija
„Prie knygų“
Beržų g. 50, Panevėžys
D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
Rugsėjo 2 d. – rugsėjo 28 d. „Ir miestai švenčia gimtadienius: Panevėžiui – 510“. Literatūros paroda. Vaikų lit. skaitykla,
Beržų g. 50, Panevėžys
V. Ambraškaitė
Tel. 58 70 48

Rugsėjo 2 d. – spalio 1 d.

Rugsėjo 4 d.

 17 val.

Panevėžio krašto dailieji amatai: Stanislavos Benediktos Mikadzės (Katinų k.) siuvinėtų paveikslų paroda.

„ Kai siela virsta paveikslais...“. Parodos pristatymas.

VB Galerija „Prie knygų“
Beržų g. 50,
Panevėžys

D. Pamerneckytė
Tel. 58 70 48

Rugsėjo 16 d.- spalio 15 d.

„Gimtinės smėlis“. Liūdynės vaikų  piešinių paroda. Vaikų lit. skaitykla,
Beržų g. 50,
Panevėžys

V. Ambraškaitė
Tel. 58 70 48

Rugsėjo 9 d. – spalio 19 d.

„Tarmės – gyvoji kalbos versmė“. Literatūros paroda. VB Skaitykla
Beržų g. 50,
Panevėžys

V. Trečiokienė
Tel. 58 70 48

Rugsėjo 24 d.-
Rugsėjo 27 d.

14 val.
16 val.

Vaikų socializacijos projekto „Prikeltas antram gyvenimui“ edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai:
Katinų bibliotekoje
Daukniūnų bibliotekoje

Rajono bibliotekos

V. Ambraškaitė
Tel. 58 70 48

Rugsėjo 23 d.- rugsėjo 27 d.

Kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams. VB Skaitykla
Beržų g. 50,
Panevėžys

R.Karpinskienė
Tel. 58 70 48

Rugsėjo 26 d.

10 val. Rajono bibliotekininkų  pasitarimas. Beržų g. 50,
Panevėžys

A. Nedveckienė
Tel. 58 70 46

 Renginiai rajono bibliotekose
Rugsėjo - spalio mėn. „Senosios krašto mokyklos ir mokytojai“. Kraštotyros akcija, skirta švietimo istorikės Meilės Lukšienės 100-mečiui pamin Rajono bibliotekos A. Nedveckienė
Tel. 58 70 46
Rugsėjo mėn. „Biblioteka - raktas į žinių pasaulį“.
Informacinės valandėlės moksleiviams.
Rajono bibliotekos A. Nedveckienė
Tel. 58 70 46
5 d. 16 val. „Mano atostogos”. Kūrybinė popietė jauniesiems skaitytojams. Ėriškių biblioteka
Ėriškėlių g. 16,
Ėriškiai
R. Kavaliauskienė
Tel. 55 57 37
6 d. 14 val. „Būkime saugūs internete“: informacinė valanda moksleiviams. Veteranų g. 1, Dembava,
Dembavos biblioteka
V. Paškevičienė
Tel. 59 41 19
Rugsėjo mėn. „Karsakiškis pro foto objektyvą“. Foto ekspedicija po žymias krašto vietas.
 Projekto „Matyk kitaip“ įgyvendinimas.
Karsakiškio biblioteka,
Lėvens g. 8,
Karsakiškio k.
I.Iljinienė
Tel. 55 27 01
10 d. 15 val. „Jos knygos veda ir užburia“. Literatūros parodos, skirtos poetei Violetai Palčinskaitei pristatymas. Miežiškių biblioteka,
Taikos g. 1 a,
Miežiškiai
V. Karklytė
Tel. 59 92 51
12 d. 17 val. „Pajusk kelionių malonumą“. Įspūdžiai iš Norvegijos sugrįžus. Šilagalio biblioteka,
Bokšto g. 5,
Šilagalys
A. Mikeliūnas
Tel. 55 08 25
16 d. „Žymūs Panevėžio krašto įvykiai ir žmonės: 1863-1864 m. sukilimas“.
 Mobili dokumentų paroda.
Projekto „Literatūrinės kelionės, menant 1863 metų sukilimą Panevėžio krašte" VII-oji literatūrinė kelionė.
Krekenavos biblioteka,
Birutės a.2,
Krekenava
I. Pažemeckienė
Tel. 59 31 59
18 d. 16 val.

Susitikimas su leidinio vaikams ,,Lututė" kūrybiniais darbuotojais. Vaikų socializacijos projekto ,,Kodėl į biblioteką, o ne į gatvę?" renginys

Ėriškių biblioteka, Ėriškių g. 16,     Ėriškių k.

R. Kavaliauskienė Tel. 55 57 37  

19 d. 15 val. „Linksmi susitikimai su knygų herojais“.
Literatūrinė popietė vaikams.
Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27,
Ramygala
M. Čeponienė
Tel. 59 26 06

20 d.

13 val.

„Sveikatos link“. Pokalbių valanda apie netradicinę mediciną.

Dembavos biblioteka,
Veteranų 1,
Dembava

V. Paškevičienė
Tel.59 41 19

20 d.

16 val.

„Pasaulis margas, lietuvių kalba dar margesnė“.
Viktorina moksleiviams, skirta Tarmių metams paminėti.

Daukniūnų biblioteka,
Kapinės g. 2,
Daukniūnai

I. Vešiotienė
Tel. 55 71 04

24 d.

10 val.

Virtuali pažintis su poetu Adomu Mickevičiumi,
skirta 215-sioms gimimo metinėms paminėti.

Miežiškių biblioteka,
Taikos g. 1 a,
Miežiškiai

V. Karklytė
Tel. 59 92 51

24 d.

14 val.

„Žalioji namų vaistinėlė herbariume“.
Kūrybiniai užsiėmimai
Projekto „Vaikų sveikata-tai fizinė,
dvasinė ir socialinė gerovė“ renginys.

Raguvos biblioteka,
Laisvės g. 10,
Raguva

V. Gailiušytė
Tel. 59 12 22

25 d.

14 val.

,,Būk saugus internete“. Informacijos valanda moksleiviams.

S. Neries g. 14,
Naujamiestis, VIPT

G. Tamoliūnienė
Tel. 55 41 03
Dalyvavimas renginiuose
7 d. Panevėžiui–510. Dalyvavimas miesto šventėje Panevėžio rajono viešoji biblioteka,
Beržų g. 50,
Panevėžys
R. Bagdonienė
Tel. 58 70 50