2013 m. liepos-rugpjūčio mėn.

2013 m. LIEPOS-RUGPJŪČIO mėn. renginių planas

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Atsakingas

Veiks iki
liepos 19 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parko draugijos fotodienoraštis „LIETUVA IR UKRAINA – KRANTAI 2010“. Parodos autorius - Algimantas Birbilas. VB Galerija „Prie knygų“
Beržų g. 50
D.Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
Veiks iki rugpjūčio 2 d. „Lietuvos teatro primadonos: Eleonora Matulaitė, Eugenija Šulgaitė-Karkienė,  Monika Mironaitė“. Dokumentų paroda. VB Skaitykla
Beržų g. 50
D.Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
Liepos 1 d. – rugpjūčio 28 d. „Atlanto nugalėtojai“. Literatūros paroda, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metams. Vaikų lit. skaitykla,
Beržų g. 50
V.Ambraškaitė
Tel. 58 70 48
Liepos 1 d. – rugpjūčio 28 d. Panevėžio dailės mokyklos keramikos ir skulptūros darbų paroda (vadovė  Kristina Palivonė). Vaikų lit. skaitykla,
Beržų g. 50
R.Karpinskienė
Tel. 58 70 48
Liepos 4, 11, 18 d. Vaikų socializacijos projekto „Prikeltas antram gyvenimui“ edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai vaikams. Vaikų lit. skaitykla,
Beržų g. 50
R.Karpinskienė
Tel. 58 70 48
Liepos 22 d.-rugpjūčio 30 d. Liūdynės kultūros centro dailės studijos „Taškas“ karpinių paroda (vadovė Daiva Židonienė). VB Galerija „Prie knygų“
Beržų g. 50
D.Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
Rugpjūčio 5 d.– rugsėjo 7 d. „Judėjimo džiaugsmas“. Literatūros paroda, skirta Sveikatos metams. VB Skaitykla
Beržų g. 50
D.Pamerneckytė
Tel. 58 70 48
Rugpjūčio 8, 14, 22 d. Visuomenės sveikatos rėmimo projekto „Kuriu ir sveikai gyvenu“  edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai vaikams. Vaikų lit. skaitykla,
Beržų g. 50
V.Ambraškaitė
Tel. 58 70 48

Renginiai rajono bibliotekose

 Liepos 1-30 d. „Skrydis per Atlantą“. Literatūros  paroda, skirta  lakūnų Stepono Dariaus ir  Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80- mečiui. Paįstrio biblioteka
Gegužinės g. 28, Paįstrys
J.Blaževičienė,
Tel. 55 38 80
 Liepos 1 d. – rugpjūčio 30 d. „Žuvę, bet nepralaimėję“. Literatūros paroda, skirta Stepono Dariaus ir  Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui.   Geležių biblioteka,
Parko g. 2 ,Geležiai
J. Kubilienė,
Tel. 55 03 93
 Liepos 1-31 d.  10-18 val. „Kūrybinė diena bibliotekoje“: vasaros dienos stovykla vaikams.
Vaikų socializacijos projekto “Vaikų kūrybiškumo skatinimas” renginys.
Velžio biblioteka,
Nevėžio g. 54, Velžys
Ž. Mamontova,
Tel. 59 53 59
 Liepos mėn. trečiadieniais  12 val. „Trečiadienio skaitymai“. Mažojo princo fondo iniciatyvos “Visa Lietuva skaito vaikams” programa Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27,
Ramygala
V.Šegamogienė
Tel. 59 56 06
Liepos 1 d. 12 val. Visuomenės sveikatos rėmimo projekto „Aš ir mane supantis pasaulis“ edukaciniai užsiėmimai vaikams. Paliūniškio biblioteka,
Vabalninko g. 13,
Paliūniškis
D. Runavičienė
Tel. 55 93 17
Liepos 2 d. 11 val. „Skrydžiui per Atlantą – 80 metų“. Literatūros parodos pristatymas. Dembavos biblioteka, Veteranų 1, Dembava V. Paškevičienė,
Tel. 59 41 19
Liepos 2 d. 12 val. „Su mana tarmi…“: susitikimas su įvairių tarmių atstovais, gyvenančiais Ėriškiuose.
Vaikų socializacijos projekto „Kodėl į biblioteką, o ne į gatvę?...“.renginys.
Ėriškių biblioteka,
Ėriškėlių g. 16
R. Kavaliauskienė,
Tel. 55 57 37
Liepos 2 d. 14 val. „Dainos su tarmiškais pasišnekėjimais“. Popietė, skirta Tarmių metams. Dalyvauja Paįstrio folklorinis ansamblis „Kultuvė“. Gustonių biblioteka, M.Kriaučiūno g. 4,
 Gustonių k.
R. Masiokienė,
Tel. 58 69 33
Liepos 2 d. 15 val. „Žuvę, bet nepralaimėję“. Literatūros parodos, skirtos Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui, pristatymas. Geležių biblioteka,
Parko g. 2 ,Geležiai
J.Kubilienė,
Tel. 55 03 93
Liepos 3 d. 11 val. „Žaidimų diena bibliotekoje“: vasaros dienos stovykla.
Vaikų socializacijos projekto „Vaikų sveikata - tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė“ renginys.
Raguvos biblioteka,
Laisvės s g. 10,
Raguva
V. Gailiušytė,
Tel. 59 12 22
Liepos 3 d.  12 val. „Poezijos pašaukta“. Literatūros apžvalga, skirta poetės Janinos Degutytes 85-osioms gimimo metinėms. Sujetų biblioteka,
S. Nėries g. 23, Sujetų k.
R. Masiokiene,
Tel. 58 69 33
Liepos 3 d.  16 val. „1863 metų sukilimą prisimenant“: susitikimas su jaunaisiais Ramygalos šauliais. Ramygalos biblioteka,
Dariaus ir Girėno g. 27,
Ramygala
V.Šegamogienė
Tel. 59 56 06
Liepos 4 d.  12 val. Vaikų socializacijos projekto „Užsiauginkime gerumo žiedą širdelėse“ edukaciniai užsiėmimai. Paliūniškio biblioteka
Vabalninko g. 13
Paliūniškis
D. Runavičienė
Tel. 55 93 17
Liepos 4 d.  13 val. „Europos dalis - vaikai“: vasaros dienos stovykla.
Vaikų socializacijos projekto “Vaikų kūrybiškumo skatinimas” renginys.
Velžio biblioteka,
Nevėžio g. 54, Velžys
Ž. Mamontova,
Tel. 59 53 59
Liepos 4 d.  15 val. Gyventojų kompiuterinio, informacinio raštingumo mokymai. Berniūnų biblioteka,
Jaunimo g. 11, Berniūnų k.
R. Matulionytė,
Tel. 58 02 63
Liepos 5 d.  14 val. „Mano hobis“: dekupažo pamokos bibliotekos lankytojams. Berniūnų biblioteka,
Jaunimo g. 11, Berniūnų k.
R. Matulionytė,
Tel. 58 02 63
 Liepos 8-12 d.  13 val. „Mano knyga- dienoraštis“: vasaros dienos stovykla.
Vaikų socializacijos projekto “Vaikų kūrybiškumo skatinimas” renginys.
Velžio biblioteka,
Nevėžio g. 54, Velžys
Ž. Mamontova,
Tel. 59 53 59
 Liepos 10 d.  11 val. „Žalioji namų vaistinėlė“: informacinė popietė.
Visuomenės sveikatos rėmimo projekto „Vaikų sveikata - tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė“ renginys.
Raguvos miestelio aikštė,
Laisvės g. 10,
Raguva
V. Gailiušytė,
Tel. 59 12 22
Liepos 12 d.  15 val. „Dainuokim broliai, sesės...“ Vakaras, skirtas kraštietės, poetės  Algės Reginos-Gudavičiūtės 80 – mečiui. Paįstrio biblioteka
Gegužinės g. 28, Paįstrys
J.Blaževičienė,
Tel. 55 38 80
Liepos 15 - Rugpjūčio 15 d. “Iš visų kraštų sugrįžkim į gimtinę“. Paįstrio krašto rašytojų kūrinių paroda. Paįstrio biblioteka
Gegužinės g. 28, Paįstrys
J.Blaževičienė,
Tel. 55 38 80
 Liepos 17 d.  11 val. „Kino menas iš arti“: teorinis praktinis užsiėmimas.
Kultūrinės edukacijos projekto „Matyk kitaip“ renginys.
Karsakiškio biblioteka,
Lėvens g. 8, Karsakiškio k.,
I.Iljinienė,
Tel. 55 27 01
 Liepos 17 d.  13 val. „Ar pažįsti Velžį“: vasaros dienos stovykla, aplankant žymias Velžio vietas. Velžio biblioteka,
Nevėžio g. 54, Velžys
Ž. Mamontova,
V. Kuncytė,
Tel. 59 53 59
 Liepos 19 d.  13 val. Vaikų socializacijos projekto “Vaikų kūrybiškumo skatinimas” baigiamasis renginys,
skirtas Velžio bendruomenės nariams, vaikų tėveliams ir projekto dalyviams.
Velžio biblioteka,
Nevėžio g. 54, Velžys
Ž. Mamontova,
Tel. 59 53 59
 Rugpjūčio 6 d.  9 val. „Per Lietuvą keliavo žmogus...“ Pažintinė išvyka į J.Tumo Vaižganto ir Knygnešių muziejų.
 Vaikų socializacijos projekto „Kodėl į biblioteką, o ne į gatvę?...“.renginys.
Ustronės knygnešystės muziejus, Ustronės k. R. Kavaliauskienė,
A. Daukša,
Tel. 55 57 37
Rugpjūčio 7 d. „Vasaros skaitymai“. Akcijos „Augu skaitydamas“ pristatymas bibliotekoje. Raguvos biblioteka,
Laisvės g. 10,
Raguva
V. Gailiušytė,
Tel. 59 12 22
Rugpjūčio 12-26 d. „Vasarėle neskubėk išeiti – mes dar norime pašėlti“: vasaros stovyklėlė vaikams. Berniūnų biblioteka,
Jaunimo g. 11, Berniūnų k.,
R. Matulionytė,
Tel. 58 02 63
Rugpjūčio 20 d. 11 val. Susitikimas su žurnalo „Lututė“ kūrybiniais darbuotojais.
Vaikų socializacijos projekto „Kodėl į biblioteką, o ne į gatvę?...“.renginys.
Ėriškių biblioteka,
Ėriškėlių g. 16
R.Kavaliauskienė,
Tel. 55 57 37
Rugpjūčio 20 d.  12 val. „Baltijos kelio diena“. Istorinės dokumentikos apžvalga. Dembavos biblioteka, Veteranų 1, Dembava V. Paškevičienė,
Tel. 59 41 19
 Rugpjūčio 22 d.  11 val. „Kino meno kūrybinė laboratorija“: teorinis praktinis užsiėmimas.
Kultūrinės edukacijos projekto „Matyk kitaip“ renginys.
 Karsakiškio biblioteka,
Lėvens g. 8, Karsakiškio k.
I.Iljinienė,
Tel. 55 27 01

Asta Nedveckienė, tel. 58 70 46