Naujos knygos

 • Tapyba ir poezija

  Tapyba ir poezija

  Lipskis, Antanas.  Antanas Lipskis: Tapyba ir poezija. – Vilnius: „Petro ofsetas“, 2011. – 271 p., iliustr., spalv.

  Dr. Antano Lipskio, gydytojo iš profesijos ir dailininko bei poeto iš pašaukimo, žemaičio, didžiąją gyvenimo dalį gyvenusio ir kūrusio JAV, meno albumas yra pirmoji išsami kūrybos ataskaita.

  Skaityti daugiau...

 • Gyvenimas už miesto

  Gyvenimas už miesto


  Serket, Tania. Gyvenimas už miesto: šiuolaikinės lietuvių sodybos. – Vilnius: Tyto alba, 2011. – 360 p.: iliustr.

  Sodybas, pristatomas šioje knygoje, galima suskirstyti į tris grupes – autentiškas, rekonstruotas ir naujai statytas. Kiekviena jų atskleidžia čia gyvenančių žmonių požiūrį į tradicijas, meilę gimtajam kraštui ir pagarbą jo istorijai. Vieni sodybų savininkai stengėsi išsaugoti visa, kas autentiška.

  Skaityti daugiau...

 • Pasimatymas su Lietuva

  Pasimatymas su Lietuva

  Mildažytė, Edita. Pasimatymas su Lietuva. – Vilnius: Tyto alba, 2011. – 423 p.: iliustr.

  Šioje knygoje aš parašiau tokią Lietuvą, kokią jaučiu. Aš iš tikrųjų didžiuojuosi, kad esu lietuvė ir labai myliu šitą kraštą. Norėčiau, kad ir jūs pajustumėte tą pasididžiavimą, kurį surašiau į knygą.

  Skaityti daugiau...

 • Lietuvos didikai

  Lietuvos didikai

  Lietuvos didikai. – Kaunas: Šviesa, 2011. – 232 p.

   „Lietuvos didikai“ – populiarus iliustruotas enciklopedinis žinynas, kuriame pristatomos dvidešimt atrinktų svarbiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikų giminių istorijos, aptariama jų kilmė, herbai ir titulai, pagrindinės valdos ir dvarai, žymiausi atstovai, bei jų visuomeninė politinė ar karinė karjera, nuopelnai kultūrai.

  Skaityti daugiau...