• Socialinė gerontologija

  Socialinė gerontologija

  Mikulionienė S. Socialinė gerontologija. Vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Riomerio universiteto leidyba, 2011. -312 p.

  Vadovėlyje  pateikiamos gerontologinės žinios: raida ir sandara, socialinės gerontologijos teorijos,
  su amžiumi susiję statusai, vaidmenys ir įvaizdžiai, senėjimas ir šeima, gyventojų senėjimas ir ekonomika, senstančios visuomenės - XX-XXI amžiaus reiškinys.

  Skaityti daugiau...

 • T.

  T.

  Pelevin Viktor. T.: [romanas]. – Vilnius : Metodika, 2012. – 352 p.

  Grafas T. keliauja į paslaptingą Optos Vienuolyną, bet daugybė kliūčių ir žmonių  stengiasi sutrukdyti grafui pasiekti tikslą. Vis dėlto grafas T.  – ne paprastas keliautojas, bet tikras kovos menų žinovas, pasirengęs nugalėti  net paslaptingiausias jėgas.

  Skaityti daugiau...

 • Iš antro žvilgsnio

  Iš antro žvilgsnio

  Picoult, Jodi. Iš antro žvilgsnio: romanas. – Vilnius: Alma litera, 2012. – 440 p.

  Romane „Iš antro žvilgsnio“ Jodi Picoult į dienos šviesą ištraukia iki šiol nutylimą ir dėl to labai mažai kam žinomą eugenikos projektą, vykdytą Amerikoje XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose. Siekdami prisidėti prie Amerikos ekonominio augimo, šio projekto vykdytojai tuomet buvo nusitaikę į, jų manymu, tą augimą stabdančius ir „normalaus“ baltojo amerikiečio įvaizdžio neatitinkančius gyventojus – dažniausiai emigrantus, indėnų gentis, socialiai silpnesnius visuomenės narius.

  Skaityti daugiau...

 • Gulbės sparnu palytėtos

  Gulbės sparnu palytėtos

  Knabikaitė, Vaida Marija. Gulbės sparnu palytėtos. – Vilnius,  2012. – 152 p.

  "Romano „Gulbės sparnu palytėtos“ pavadinimą man atnešė neįprastas potyris. Jau buvau parašiusi romaną. Ankstyvą pavasarį vaikštinėjau palei Vilnią Sereikiškių parke. Eidama taku, nuo Bekešo kalvos pusės išgirdau keistą ūžesį. Pažvelgiau aukštyn. Tiesiai virš manęs gana žemai praskrido trys gulbės giesmininkės – aiškiai girdėjau jų ilgesingą tūtavimą. Virš parko gulbės apsuko tris ratus, o vėliau nuplasnojo tolyn, ten, kur seniau driekėsi Šventaragio slėnis, Lietuvos valdovų nekropolis – laidojimo vieta.

  Skaityti daugiau...