Naujos knygos

 • Biurokratija demokratinėje visuomenėje

  Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis. – K : Technologija, 2011. – 278 p.

  Vadovėlio autoriai svarbiausiu uždaviniu laikė bandymą atskleisti valdymo mechanizmą, kai demokratinių procesų valdymo plėtra priklauso nuo konsensuso tarp biurokratijos, kuri kuria ir institucionalizuoja vertybes, taisykles, standartus, ir tarp daugumos piliečių, kurie suinteresuoti plėtoti savo galimybes priimant ir įgyvendinant viešus sprendimus.

  Skaityti daugiau...

 • Vaiko teisės ir pareigos kasdieniniame gyvenime

  Šalaševičiūtė, Rimantė. Vaiko teisės ir pareigos kasdieniniame gyvenime. – Vilnius : [Spaudmeta], 2012. -  153 p. : iliustr.

  R. Šalaševičiūtės leidinys "Vaiko teisės ir pareigos kasdieniame gyvenime" bus reikšmingas tėvams, mokytojams, specialistams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pedagogiką, psichologiją, o ypač vaikams.

  Skaityti daugiau...

 • 1621 m. Chotyno mūšis - mūšis dėl Vidurio Europos

  Sas, Petro. Chotyno mūšis 1621 – mūšis dėl vidurio Europos. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. – 224 p. : iliustr.

  2011-aisiais sukanka 390 metų, kai 1621 m. rugsėjo pabaigoje-spalio pradžioje prie Chotyno ant Dniestro kranto 70 tūkstančių Lenkijos ir Lietuvos valstybės karių, kurių pusę - apie 35 tūkstančius - sudarė kazokai, sėkmingai atrėmė 220 tūkstančių Osmanų imperijos kariuomenės puolimą. Turkijos kariuomenei vadovavo pats sultonas Osmanas II, o Abiejų Tautų Respublikos kariuomenei - LDK didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius.

  Skaityti daugiau...

 • Kare nieko gero

  Solonin Mark. Kare nieko gero. Straipsnių rinkinys. -  Vilnius : Briedis, [2012]. – 304 p.

  Markas Soloninas – vienas iš garsiausių šių laikų Antrojo pasaulinio karo įvykius nagrinėjančių istorikų. Jo ir kitų dabartinių istorikų išvados, koncepcija apie SSRS agresyvią politiką bei planuojamą puolamąjį karą vis labiau įsigali ne tik mokslinėje aplinkoje, bet ir daugelio Europos šalių visuomenės sąmonėje.

  Skaityti daugiau...