Papasakoti gyvenimą

Marcinkevičius Just. Papasakoti gyvenimąBet pratęsianti Justino Marcinkevičiaus poezijos gyvenimą, kalbėjimą žmogui lyg iš kokio aukštesnio žinojimo ar įgaliojimo. Po poeto mirties jo kūryba gyvena kitaip. Kitaip imame jausti bei suvokti ir Justiną Marcinkevičių - laisviau ir plačiau. Kritikai kalba apie Česlovo Milošo kontinentą; apie Justiną Marcinkevičių tinka sakyti - žemė. Ir vienintelė, ir visuotinė, ir pažadėtoji. Gyvenimas - galima pridurti. Meilė. Pareiga - neišvengiamai. (...)
Iš rinktinės galima fiksuoti bent ryškesnius eilėraščio kitimo taškus: "Liepsnojančio krūmo", "Gyvenimo švelnaus prisiglaudimo", "Eilėraščių iš dienoraščio", mažųjų formų, pirmiausia pasirodžiusių "Žingsnyje", "Dienos drobulės". Pasakodamas gyvenimą, eilėraštis pasakoja ir poetą. Gilesnio pasakojimo nėra ir būti negali.
Pasakoti gyvenimą - tą gali tik eilėraštis. Visi kiti pasakoja apie.