Lietuvių velniavardžiai

Jasiūnaitė, B. Lietuvių velniavardžiai

Jasiūnaitė, Birutė. Lietuvių velniavardžiai. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2018 – 311p.

Ši knyga– tai folklorinio velnio pavadinimų, vartojamų įvairiose lietuvių tarmėse ir tautosakos tekstuose, sinchroninis tyrimas.
Velniavardžiai joje „surikiuoti“ pagal motyvuojamuosius požymius: mitinės būtybės gyvenamąją vietą, būdingąsias išvaizdos ypatybes, veiksmus ar funkcijas, būdo ir psichikos savybes.

Atskiruose leidinio skyriuose aptariami nemotyvuoti skoliniai ir tikriniai velnio vardai. Velniavardžiai nagrinėjami, remiantis plačiu lietuvių etninės kultūros kontekstu, pirmiausia pasakojamosios ir smulkiosios tautosakos medžiaga.
Leidinys skiriamas įvairių specialybių humanitarams: kalbininkams, tautosakininkams, mitologams, etnologams. Juo galės naudotis minėtųjų specialybių studentai ir visi skaitytojai, kuriuos domina paslaptingi demonologijos dalykai.

Turinys