Radvilų rūmai Dubingiuose

Radvilų rūmai Dubingiuose


Radvilų rūmai Dubingiuose. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. – 160p.: iliustr.

Monografijoje pristatoma Radvilų rūmų Dubingių piliavietėje tarpdisciplininių tyrimų 2005-2010 m. rezultatų medžiaga ir  rūmų kasdienybė.
Pirmą kartą Lietuvoje išsamiai ištirtas vėlyvųjų Viduramžių ir ankstyvųjų Naujųjų  laikų už sostinės ribų esantis dvaras ir rūmai.

[...] Nekelia abejonių, kad knyga bus naudingas žinių apie Dubingius šaltinis archeologams, istorikams, menotyrininkams, paveldosaugininkams.“ (Prof. dr. R. Petrauskas).
„Be Radvilų nėra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos, be Dubingių – Radvilų...“ (Prof. dr. A. Bumblauskas).

Turinys