Medinė architektūra Lietuvoje

Medinė architektūra Lietuvoje


Medinė architektūra Lietuvoje. – Vilnius: Vaga, 2002. – 144 p.:  iliustr.

11 straipsnių įvairių sričių žinovų parašytas leidinys, skirtas besidomintiems mediniu kultūros paveldu. Leidinyje pristatoma unikali Lietuvos kultūros paveldo dalis – medinė architektūra. Tai senieji kaimai, dvarų sodybos, lietuvių kryždirbystė, medinė sakralinė, kurortų, Žvėryno architektūra. Visa tai užfiksuota nuotraukose.

Šis leidinys yra apie nepastebimai ir nenumaldomai nykstantį trapiausią mūsų protėvių dvasinės ir medžiaginės kūrybos paveldą — medinius statinius. Medinės trobos kaimuose bei miestelių centrinėse gatvėse ar aikštėse, medinės bažnytėlės ir koplytėlės, apsamanoję svirnų ir tvartų stogai, su meile sukaltos šunų būdos, aviliai sodo gale, drožinėtos langinės - visa tai tarytum išaugę Lietuvos peizaže, įprasta ir miela mūsų akiai. Lietuva vertai gali didžiuotis dar išlikusiais vertingais savitais liaudies, sakralinės ar kurortų medinės architektūros pavyzdžiais, kokių mažiau esama kitose Europos valstybėse. Deja, gyvename atsisveikinimo su medžio amžiumi laikus, kai šiems trapiems, laiko ir aplaidumo ardomiems statiniams gresia būti užmirštiems, sunaikintiems ar sudegintiems, užleidžiant vietą sunkiasvoriui betonui, stiklui ir metalui. Tad nuo mūsų pilietinės pozicijos bei šios tariamai kuklios architektūros vertės supratimo priklausys jos likimas.

Turinys