Nuo gegužės 25 d. Biblioteka (Beržų g. 50) dar plačiau atveria duris lankytojams

Ketvirtadienis, 14 Gegužė 2020 17:52

Knygos ir leidiniai išduodami iš bibliotekos Abonemento, Vaikų literatūros, Kraštotyros ir informacinių leidinių atvirųjų fondų. Tik dėvintys apsaugines kaukes ir pirštines lankytojai galės rinktis knygas išvardintuose atviruose fonduose.

Atnaujinamos naudojimosi kompiuterine įranga, skenavimo, kopijavimo paslaugos.
Apsilankymo metu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp bibliotekos lankytojų ir ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui.
Prašome bendradarbiauti, vykdyti bibliotekos darbuotojų prašymus, dėvėti apsaugines kaukes ir pirštines, naudotis prie įėjimo esančiu dezinfekciniu rankų skysčiu ir vienkartinėmis pirštinėmis.
Primename, kad bibliotekoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“) ir taip pat asmenims jaučiantiems bet kokius kvėpavimo takų infekcijos simptomus (pakilusi temperatūra, sloga, kosulys, dusulys, gerklės