Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Pirmadienis, 06 Gegužė 2019 19:18 Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus

Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžoma kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis.

Per 40 spaudos draudimo metų (1864–1904) lietuviškoji spauda augo, nepaisydama jokių persekiojimų ir taikomų bausmių.
Panevėžio rajono bibliotekos Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus įsikūręs vaizdingose Krekenavos apylinkėse, Ustronės vienkiemyje esančios sodybos klėtyje. Čia 19 a. buvo Garšvių knygnešių bendrovės susibūrimų vieta, buvo slepiama draudžiama spauda. Ekspozicija įkurta 1987 - 1991 metais. Svirnas susijęs ir su rašytojo, švietėjo Juozo Tumo-Vaižganto gyvenimu ir veikla, jam 1902-1905 metais klebonaujant Vadaktėliuose. Jo atminimui įkurta ekspozicija.
Ustronėje vyksta renginiai, skirti knygai, krašto istorijai pažinti.

Parengė Vidmanta Trečiokienė
Foto Birutės Kronienės