Kazimieras Žoromskis

K_Zoromskis_K_Miklaseviciutes archyvo nuotrauka

Gimė 1913 m. kovo 4 d. Zacišiaus vs. (dabar Smilgių sen., Panevėžio r.). Mokėsi Panevėžio gimnazijoje 1928-1936 m., Kauno meno mokykloje. 1942 baigė Vilniaus dailės akademiją. Išvykęs į Vieną, 1945 baigė Vienos meno akademiją. 1945-46 studijavo freskos kursą Romos karališkoje akademijoje. Vėliau gyveno Ispanijoje. Madrido šiuolaikinio meno muziejuje 1947 m. buvo surengta pirmoji K. Žoromskio personalinė paroda.


Pirmoje ir vėlesnėse personalinėse parodose eksponuoti Žoromskio peizažai patraukė Madrido visuomenės ir kritikos dėmesį. Apie parodas rašė Madrido spauda, kalbėjo radijas, muziejaus direkcija siuntė sveikinimus. „K. Žoromskio tapyba – laisvo potėpio ir rafinuoto išbaigtumo, - rašė Ispanų meno kritikas Rufo Velasquezas. – Jo darbai rodo jį esant gerą koloristą.“
Ketveri metai Ispanijoje praėjo intensyviai studijuojant tapybos klasikos tradicijas ir šiuolaikinio meno atradimus, atkakliai ieškant savitos estetinės nuostatos. Prasidėjo savo stiliaus paieškos, kurių tikslas ir tuomet, ir vėliau buvo tas pats – formą, šviesą ir šešėlį paversti spalva.
Kolumbijoje 1950-51 dėstė Bogotos Pontificia Javeriana universitete.
1951 atvyko į JAV, iš pradžių gyveno Čikagoje. 1956 persikėlė į Niujorką, kur dėsto Catan – Rose meno institute. Beveik 20 metų (1968-1986) jis dėstė piešimo perspektyvas ir aliejinės tapybos kursą Newarko dailės ir dizaino mokykloje.
1964 m. K. Žoromskis jau dalyvavo 159-ojoje Amerikos parodoje, eksponavo savo tuomet pagarsėjusį paveikslą „IV siena (F 4)“ ir dar dvi drobes. Tais pačiais metais jo kūriniai buvo rodomi tarptautinėje abstrakcionistų parodoje „Washington Squere“ galerijoje. 1967 m. M.K. Čiurlionio galerijoje Čikagoje ir Niujorko „Phoenix“ galerijoje surengė personalines parodas, o 1968 m. pastarojoje dalyvavo parodoje kartu su kitais dviem dailininkais. Tų pačių metų gruodį 70 Niujorko galerijų atrinko po vieną kūrinį parodai Huntingtono Hardfordo šiuolaikinio meno galerijoje (dabar ten Menų ir Dizaino muziejus). 1970 m. „Phoenix“ galerijoje Medison aveniu surengta Žoromskio personalinė paroda, kurioje buvo eksponuojama penkiolika drobių iš „Skelbimų lentų“ ciklo.
Jo paveikslai eksponuojami kartu su XX a. pasaulinio garso menininkų Marko Šegalo, Salvadoro Dali paveikslais. Nemaža kūrinių įsigijo daugelis JAV, Europos muziejų, Vatikano pinakoteka, Tretjakovo (Maskva) galerija.
1983 m. didelę savo darbų parodą pirmąkart surengė Lietuvoje, Vilniuje. Kankinamas nostalgijos, 1986 m. birželio 6 d. dailininkas K. Žoromskis, pelnęs pasaulinį pripažinimą, sugrįžo į Lietuvą visam laikui. Kartu atgabenta ir jo paveikslų kolekcija – visą gyvenimą kaupta dovana Tėvynei. 1988 m. Vilniau dailės parodų rūmuose surengta Žoromskio tapybos paroda.
„Maestro Žoromskis turi daugybę sielų, - kalbėjo Šventojo sosto apaštalinis nuncijus Lietuvoje Justo Mulloras Garcia, atidarydamas jubiliejinę Žoromskio parodą 1993 m. Vilniuje. – Pirma, jame glūdi klasiko siela:jis puikiai valdo tapybos techniką. Jis turi ir impresionisto sielą: jo aistra yra šviesa, skleidžianti tūkstančius spalvos jausmo niuansų. Jame slypi subtilaus jausmo siela: jis žino, kaip atskleisti šviesą spalvoje abstrakčiame paveiksle ir sukurti trimatę erdvę. Grožėtis jo kūrinais – tolygu maloniam susitikimui su tapybos istorija.“
Dailininko jėgos kasdien silpo, sunki liga sužlugdė kūrybinius planus. Tačiau ir sirgdamas jis galvojo apie paveikslus, mintyse rašė knygas.
Kazimieras Žoromskis mirė 2004 m. balandžio 13-ąją Vilniuje.