Kraštotyros leidiniai

 • Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m.

  Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m.

  Tai unikalus pasakojimas apie 1975 m. įvairių profesijų Lietuvos inteligentų suorganizuotą penkiolikos etapų kultūrinį pažintinį tyliosios rezistencijos žygį nuo S. Daukanto gimtinės Lenkimuose (Skuodo r.) iki Vilniaus universiteto. Žygio iniciatorius – Panevėžio žygeivių klubo narys Julius Beinortas.  Knyga gausiai iliustruota kartu keliavusio panevėžiečio fotografo Petro Dūdos nuotraukomis ir autentiškais žygio maršrutų žemėlapiais.

 • Atversti lapai

  Atversti lapai

  Bronė Buivydaitė –  rašytoja poetė, prozininkė ir dramaturgė, memuaristė, pedagogė lietuvių kalbos mokytoja. 1925–1928 m. ji dėstė lietuvių kalbą Panevėžio mokytojų seminarijoje, subūrė dramos mėgėjų būrelį ir režisavo apie 10 sceninių pastatymų. 1930 m. Panevėžyje B. Buivydaitė įsteigė Vaikų teatro draugijos skyrių, kuris 1931 m. jos spektaklio "Stebuklingoji radasta" premjera atidarė Panevėžio vaikų teatrą.

  „Atversti lapai" - pirmasis lietuvių literatūroje mokyklų gyvenimo tema sukurtas ir 1934 m. Panevėžyje išleistas romanas. Nors nuo tų dienų į istorijos vingius nušuoliavo jau ne viena dešimtis metų, šis kūrinys nesensta. Priešingai - ir šiandien jis aktualus bet kokio amžiaus skaitytojui, norinčiam geriau suprasti ne tik save, bet ir tuos, kas yra šalia.

  Skaityti daugiau...

 • Grūšnela

  Grūšnela

  Grūšnela [Natos] : liaudies dainų rinkinys / [dainas surinko ir užrašė Marijona Barzdienė ir Aldona Petrulaitienė]. - [Miežiškiai (Panevėžio r.)] : Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras, 2017. - 118 p.

  Miežiškių kultūros centras išleido liaudies dainų rinkinį „Grūšnela“, kuriuo siekiama įamžinti daugelį metų folkloro ansamblio „Ringis“ kauptą repertuarą, išsaugoti liaudies kūrybą, perduoti jos tradicijas ateities kartoms, savo krašto istorija ir kultūra besidomintiems žmonėms.

 • Savanoriai: fotografinė atmintis

  Savanoriai: fotografinė atmintis

  Savanoriai: fotografinė atmintis : iš Eugenijaus Peikštenio rinkinio / knygą sudarė Kęstutis Grigaliūnas ir Agnė Narušytė. - [Vilnius] : Vaizdų archyvas, 2017. - 206, [2] p.

  1919 m. suburta ir skubiai apmokyta Lietuvos kariuomenė padarė stebuklą – apgynė šalį net nuo trijų priešų (bolševikų, bermontininkų, lenkų) ir sudarė sąlygas įtvirtinti valstybę. Knygoje prisimenami svarbiausi Lietuvos šimtmečio istorijos veikėjai – savanoriai ir šauktiniai kareiviai, eiliniai ir puskarininkiai, kurių portretus surinko kolekcininkas Eugenijus Preikštenis. Tradicinėse ateljė fotografijose – mūsų atminties kariuomenė.

  Skaityti daugiau...