Linartaitė, Lengina. Erškėčiais nuklotais keliais: [prisiminimai]

Jeronimas Laucius - Biblio Grafijos pėdomis      Linartaitė, Lengina. Erškėčiais nuklotais keliais: [prisiminimai] / Lengina Linartaitė. – Panevėžys: [Panevėžio spaustuvė], 2009 (Panevėžys: Panevėžio sp.). – 220, [2] p.: iliustr., faks., portr. ISBN 978-9955-694-79-3.

     Knygos autorei teko pereiti erškėčiuotus tremties kelius, patirti daug kančių, vargo  ir neteisybės. Pirmieji knygos skyriai skirti vaikystės atsiminimams ir kitų pasakojimams apie pačius artimiausius žmones: tėvus, senelius prosenelius, gimines. Laimingas šeimos gyvenimas baigėsi 1951 m. spalio 2-osios rytą, kada ginkluoti kareiviai, neleidę beveik nieko pasiimti, liepė skubiai ruoštis išvykimui .Taip prasideda  knygos skyrius „Tremtis“, kuriame pasakojama apie ilgą ir varganą kelionę gyvuliniuose vagonuose iki Sibiro, apie tremtyje patirtą badą, šaltį, ligas, tėvo netektį. Į tėvynę grįžo po dešimties metų. Skyriuje „Prasideda antroji tremtis“ autorė aprašo savo šeimos išgyvenimus grįžus į Lietuvą ir apsistojus Panevėžio krašte. Prisimena patirtus pažeminimus ieškant darbo ir buto, mokytojaujant Gustonių mokykloje. Vėliau darbas Jotainių ir Panevėžio vidurinėse mokyklose, tėvelio palaikų persigabenimas iš Sibiro, Sąjūdis, Nepriklausomybės pradžia. Atsiminimai baigiami žodžiais: „Kartais toje tuštybės mugėje, kuri tvyro visose gyvenimo srityse ir politikoje, dažnai pasijuntu tokia vieniša tarsi gyvenčiau beribėje, negyvenamoje dykumoje... Taip ir tęsiasi antrosios tremties kelias... Gal ir nedaug beliko jo nueiti, todėl ir norisi palikti jaunajai kartai nors mažus tautos istorijos trupinėlius, kurių jiems neteko patirti...“