Naujos knygos

 • Gražinos Didelytės Lietuva

  Gražinos Didelytės Lietuva

  Gražinos Didelytės Lietuva : [kūrybos albumas]/sudaryt. V.Čaplikas. - Vilnius : Petro ofsetas, 2011. – 205 p.[2]. : iliustr.

  Turbūt nėra kito lietuvių dailininko, taip jautriai išgyvenusio (ir išpiešusio) visą savos tautos istoriją, kaip Gražina Didelytė (1938–2007), kuri savo darbais paliudijo ne tik meilę ir ištikimybę gimtajam kraštui, bet ir įrodė nepaprastą drąsą, nes daugelis patriotiškų (mūsų laikų mėgstamas žodis) jos kūrinių gimė dar tuomet, kai Lietuva tebepriklausė nuo grobikiškos imperijos.

  Skaityti daugiau...

 • Kelias į Santjago de Kompostelą

  Kelias į Santjago de Kompostelą

  Kelias į Santjago de Kompostelą : [kelionių apybraižos] / Kristina Stalnionytė.- Vilnius : Tyto alba, 2010. - 317 p.

  Šiais laikais šimtus kilometrų belstis pėsčiomis yra bergždžias jėgų ir laiko švaistymas – pasakytų skeptikas, jaukiai įsitaisęs lėktuvo krėsle.

  Skaityti daugiau...

 • Gražūs laikai

  Gražūs laikai

  Gražūs laikai: Czeslawas Miloszas ir Wislawa Szymborska / Jerzy Illg; [Iš lenkų k. vertė B. Jonuškaitė]. – Vilnius: Homo liber,  2011.- 102 p.: iliustr.

  Jerzy Illg (g. 1950) – leidėjas, literatūros kritikas, humanitarinių mokslų daktaras, nuo 1992 metų leidyklos Znak vyriausiasis redaktorius. Jerzy Illgo pastarojo dvidešimtmečio prisiminimuose iškyla daugybės Lenkijos literatūrinių įvykių užkulsiai, įvykių, kuriuose jis pats dalyvavo arba netgi juos organizavo.

  Skaityti daugiau...

 • Gruzija: klajūno užrašai

  Gruzija: klajūno užrašai


  Gruzija: klajūno užrašai / Marius Abramavičius. – Vilnius, : Alma littera, 2011. – 336 p. :iliustr.

  Gruzija – valstybė pietų Kaukaze, rytinėje Juodosios jūros pakrantėje, -  nuolat vilioja keliautojus.

  Skaityti daugiau...