Kaip menas moko matyti

Berger, J. Kaip menas moko matyti

Berger, John. Kaip menas moko matyti. – [Vilnius] : Kitos knygos, 2019. – 189., iliustr.

Tai  viena iš ryškiausių XX a. knygų apie meno prigimtį. Joje  atskleidžiamas ne tik atvaizdo daugiasluoksniškumas, bet ir jo santykis su socialiniu ir politiniu kontekstu.
Vaizdus žmogus atpažįsta greičiau, nei tekstą. Regėjimas yra pirmasis instrumentas, per kurį gimęs žmogus užmezga santykį su pasauliu.
John Berger vienas pirmųjų išdrįso paskelbti, kad meno kūriniuose persidengia daugybė nematomų sluoksnių – filosofinės grožio ir tiesos kategorijos, formaliosios savybės ir subjektyvus skonis, civilizacijos ir istorijos tragizmas, galiausiai – klasė ir socialinė lytis.

Už aliejaus, akvarelės ar spaudos dažų sluoksnio slypi ištisas pasaulis. Bergerio knyga „Kaip menas moko matyti“ - tai atvaizdų kalbos gramatika ir Vakarų kultūros kanono kritika.
Meno kritiko John Berger knyga „Kaip menas moko matyti“ yra viena iš įtakingiausių knygų apie meną ir jo suvokimą. Pirmą kartą išleista 1972 m. ji pakeitė požiūrį į tapybą ir meno kritiką. Šiandien šis nedidelis meno teorijos veikalas jau tapęs moderniosios literatūros klasika, be kurios neįsivaizduojama jokia meno studijų programa. Retas išdrįsta leistis į menotyrą, neturėdamas po ranka šio veikalo.
Bergeris pats kadaise buvo tapytojas, todėl tiek jo mąstymas, tiek rašymas yra vizualus. Jis teigia, kad jo rašymui didelę įtaką turėjo kinas ir kinematografija – ypač galimybė pereiti nuo plataus panoraminio vaizdo prie smulkiausių detalių. Tad Johnas Bergeris rašė taip pat – nuo istorinių naratyvų jis nusileisdavo į žmogiškųjų santykių lygmenį. Jis žinojo, kad rašymas yra ribota išraiškos priemonė, tačiau rašė vildamasis, kad gebės parodyti geresnio, lygesnio ir gražesnio pasaulio galimybę.