Mėnesio renginiai

 • „Rid rid rid margi margučiai“

  2012 m. balandžio 13 d., 15.00 val.  Atvelykio žaidimų popietė. Šilų biblioteka, Vilties g. 5, Šilų k.    V.Žvirblienė Tel.580269

 • „Velykiniai atgarsiai“

  2012 m. balandžio 12 d., 16.00 val., Popietė. Naujamiesčio biblioteka, S.Nėries g. 14, Naujamiestis,   A.Jovaišienė Tel.599541

 • Komisijos posėdis

  2012 m. balandžio 12 d., 14.00 val. G. Petkevičaitės – Bitės literatūrinės premijos teikimo komisijos posėdis. Viešoji biblioteka, Beržų g. 50,  R. Bagdonienė Tel. 587050

 • „EURODESK“ pristatymas

  2012 m. balandžio mėn. 12 d. 13.00 val. Jaunimo informacijos centro „EURODESK“ pristatymas. Vadoklių biblioteka, Ramygalos g. 39, Vadoklių k., V. Gailiušytė, Ž. Mamontova, J.Burokienė Tel. 556341