Žymūs kraštiečiai

 • Povilas Kulvinskas

  Povilas Kulvinskas

  Povilas Kulvinskas gimė 1949 m. vasario 8 d. Raguvoje, Panevėžio r. – Lietuvos poetas, aktorius, kultūros organizatorius.

  1956–1967 m. mokėsi ir baigė Raguvos vidurinę mokyklą. 1967-1968 m. dirbo Šilų (Panevėžio raj.) kaimo kultūros namuose. 1968-1970 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje Kaliningrado srityje, kur tarnavo tankų dalinyje tanko ekipažo vadu. Grįžęs iš tarnybos, jis gyveno Panevėžyje, 1970-1976 m. dirbo Panevėžio damos teatre aktoriumi, buvo Juozo Miltinio vadovaujamos dramos studijos auklėtinis.

  Skaityti daugiau...

 • Juozas Balčikonis (1924 - 2010)

  Juozas Balčikonis (1924 - 2010)

  Tekstilės dailininkas J. Balčikonis gimė Giedraitinėje, Ramygalos vlsč., Panevėžio r. 1944 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1950 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1949 m. ten pat dirbo dėstytoju. 1951–1989 m. buvo Lietuvos dailės instituto Tekstilės katedros vedėjas, nuo 1972 m. – profesorius.

  Dailininko kūrybinė veikla – gobelenai, rištiniai kilimai, dekoratyviniai audiniai, mišrios technikos kompozicijos. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo kurti batikos technika. Parengė tautinių drabužių eskizų 1955 m. ir 1960 m. „Dainų“ švenčių dalyviams. Knygų „Liaudies menas. Audiniai“ ( I d. 1957; II d. 1962), „Audinių raštai“ (1961), „Juostos“ (1969), „Tautiniai drabužiai“ (1970) ir kt. autorius.

  Skaityti daugiau...

 • Antanas Belazaras (1913 - 1976)

  Antanas Belazaras (1913 - 1976)

  Kompozitorius, pedagogas, choro dirigentas. Gimė 1913 m. gruodžio 22 d. Upytėje, Panevėžio r. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš savo tėvo vargonininko ir chorvedžio. Mokėsi Šeduvos „Saulės“ gimnazijoje. Pramokęs muzikos, ėmė vadovauti tėvo įkurtam „Dainos“ draugijos Smilgių skyriaus mišriajam chorui. Vėliau savanoriu tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

  1934–1942 m. studijavo Kauno konservatorijoje – Jono Bendoriaus vargonų ir Juozo Gruodžio kompozicijos klasėse. Studijuodamas Kaune mokytojavo ir vadovavo moksleivių chorui. Nuvykęs į Panevėžį, iš pradžių dirbo Mykolo Karkos 1940 m. įsteigtuose muzikos kursuose, o nuo 1944 m. Panevėžio muzikos mokykloje dėstė teorines disciplinas, buvo Dramos teatro muzikos dalies vedėjas.

  Skaityti daugiau...

 • Bernardas Bučas (1903-1979)

  Bernardas Bučas (1903-1979)

  Būsimasis skulptorius Bernardas Bučas gimė 1903 m. lapkričio 18 d. Panevėžio apskrityje, Smilgių valsčiuje, Naurašilių kaime. Mokėsi Smilgių pradžios mokykloje. G. Petkevičaitės-Bitės globojamas 1920–1926 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje piešimą dėstė tuomet jau žinomas skulptorius Juozas Zikaras. 

  Skaityti daugiau...