Žymūs kraštiečiai

 • Kutavičius Bronius Vaidutis

  Kutavičius Bronius Vaidutis

  Gimė 1932 m. rugsėjo 13 d. Panevėžio raj., Molainiuose. Mokėsi ir baigė Panevėžio muzikos mokyklos choro dirigavimo klasę. 1959-1964 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Antano Račiūno kompozicijos klasėje.
  Sukūrė: 4 operas („Lokys“), oratorijų („Paskutinės pagonių apeigos“, „Iš jotvingių akmens“), kamerinės muzikos („Dzūkiškos variacijos“ styginiams ir magnetofono juostai, „Mažasis spektaklis“ aktorei, 2 smuikams ir 2 fortepijonams, styginių kvartetas Nr. 2 Anno cum tettigonia („Metai su žiogu“), 4 kompozicijų ciklas „Jeruzalės vartai“).

  Skaityti daugiau...

 • Kazimieras Masiliūnas

  Kazimieras Masiliūnas

  Gimė 1902 m. vasario 21 d. Bistrampolio dvare. Jo tėvas Karolis dvare dirbo ūkvedžiu. Motina Viktorija – kambarių prižiūrėtoja. Šeimoje augo keturi vaikai. Kazimieras iš jų buvo trečias. Bistrampolyje veikė Bistramo mokykla, kurioje aplinkinių kaimų vaikus mokė panelės Mikolina ir Irena Bistramaitės. Manoma, kad tą mokyklą lankė ir K. Masiliūnas. Vėliau mokėsi Ramygalos progimnazijoje.
  1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, už narsumą kovose apdovanotas Vyties kryžiumi su kardais.
  1920 m. grįžo tęsti pradėtą mokslą, įstodamas į Panevėžio mokytojų seminariją.  Lankydavo Julijono  Lindės-Dobilo „Meno kuopos“ susirinkimus. 1925 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, ir pradėjo mokytojauti Pasvalio gimnazijoje, kurioje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Šiame miestelyje įsitraukė ir į visuomeninę veiklą. Jaunuolio energija atkreipė vadovų dėmesį: po poros metų paskiriamas  Biržų apskrities pradžios mokyklų inspektoriumi.

  Skaityti daugiau...

 • Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

  Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

  Rašytoja, publicistė, visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė gimė 1861 m. kovo 18 (30) dieną Puziniškyje (Panevėžio raj.) inteligentų bajorų šeimoje. Rašytojos tėvas Jonas Leonas Petkevičius, baigęs Kijevo universiteto medicinos fakultetą, vertėsi gydytojo praktika, motina Malvina Chodakauskaitė buvo baigusi Vilniaus gimna­ziją. Iš mažumės Petkevičių šeimoje Gabrielei buvo įdiegtas požiūris, kad gyvenime svarbiausia – meilė artimajam ir demokratiškas santykis su kitu, nepriklausomai nuo jo turtinės padėties, tautybės, vartojamos kalbos.

  Skaityti daugiau...