Kraštotyros leidiniai

 • Maironis Laiškai. Atsiminimai

  Maironis Laiškai. Atsiminimai

  Maironis : laiškai, atsiminimai / [sudarytojas Eugenijus Žmuida]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. - 810, [1] p.

  Knyga - "Maironis: Laiškai. Atsiminimai" - daugelio žmonių ir daugelio kartų darbas. Kaupti ir sisteminti biografinius bei bibliografinius duomenis apie Lietuvos rašytojus XX amžiaus pradžioje nuosekliai ėmėsi Juozas Tumas-Vaižgantas, Atgimimo laikotarpio dalyvis ir liudytojas, asmeniškai pažinęs beveik visus to meto „susipratusius" lietuvius ir suvokęs jų gyvenimo išliekamąją vertę. Jis - tikrasis maironistikos pradininkas, paskaitose ar publikacijose skelbtus atsiminimus sukaupęs į pirmąją knygą apie Maironį, išleistą 1924 metais. Vaižganto knyga tapo svarbiausiu vėlesnių Maironio biografinių pristatymų šaltiniu.
  Vėliau Maironio kūryba, jo rašytiniu palikimu, namais rūpinosi daugybė žmonių - trumpą šios veiklos apžvalgą skaitytojas ras žemiau pateikiamame „Įvade".

  Skaityti daugiau...

 • Panevėžio krašto tradiciniai muzikantai

  Panevėžio krašto tradiciniai muzikantai

  Panevėžio krašto tradiciniai muzikantai : Lietuvių liaudies instrumentinė muzika / sudarytojas Arūnas Lunys. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis kultūros centrasPanevėžys : Panevėžio rajono savivaldybė, 2016. - 1 garso diskas.

 • Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas

  Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas

  Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas. - Vilnius : Akademinė leidyba, 2017. - 287, [1] p.

  Tęstiniame mokslo darbų rinkinyje publikuojami straipsniai ir mokslo populiarinimo darbai, skirti Lietuvos egodokumentiniam paveldui, privačiosios raštijos raidos teorinių, istorinių, savimonės raiškos problemų analizei, egodokumentikos kilmei, raidai, sąsajoms su senųjų bibliotekų ir kitų atminties institucijų fondais bei privačiais rinkiniais, egodokumentų viešinimo, publikavimo, leidybos problemoms, sąsajoms su istoriniais ir etnografiniais Europos ir Lietuvos regionais, taip pat Panevėžio kraštu ir iš jo kilusiais žmonėmis.

  Skaityti daugiau...

 • Gruodas

  Gruodas

  Gruodas : romanas / Algimantas Kaminskas. - Panevėžys-Klaipėda [i.e. Klaipėda] : Eglės leidykla, 2017. - 527, [1] p.

  Romane „Gruodas" autorius žvelgia į Lietuvą paskutiniaisiais tarybiniais metais ir atkurto valstybingumo pradžioje. Didelis žmonių kūrybingumas reiškiasi darbuose, valdžios siekiuose, praturtėjimuose, kurie reikalauja ne vien suktybių, bet ir lavonų. Kūniškoji meilė konkuruoja su dvasine, dažnai ją įveikdama.