Kraštotyros leidiniai

 • Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai

  Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai

  Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai : konferencijos pranešimai : Panevėžys, 2017 10 18 / [sudarytojai Donatas Pilkauskas, Zita Pikelytė]. - Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, [2018]. - 198.

  Knyga „Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai“ – svarbiausias Panevėžio kraštotyros muziejaus Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo akcentas.

  Ji sudaryta iš trijų dalių. Pirmojoje publikuojami pagal Panevėžio kraštotyros muziejuje 2017 m. spalio 18 d. vykusios konferencijos „Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės kūrėjai ir puoselėtojai“ pranešimus parengti straipsniai. Antroje dalyje skelbiamos žymiausių Nepriklausomybės kovų dalyvių biografijos,

  Skaityti daugiau...

 • Kunigas Alfonsas Lipniūnas

  Kunigas Alfonsas Lipniūnas

  Kunigas Alfonsas Lipniūnas : monografijos apmatai / Stasys Yla. - Panevėžys : Komunikacijos centras "Kalba. Knyga. Kūryba", 2018. - 214, [2] p.

  Knygoje, reminatis amžininkų atsiminimais ir paties autoriaus liudijimais, įtaigiai pasakojama apie XX a. tikėjimo kankinio, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio ku. Alfonso Lipniūno (1905-1945) kitiems atiduotą gyvenimą. Tai mokymosi metai Pumpėnuose (Pasvalio r.) ir Panevėžyje, studijos Kauno kunigų seminarijoje ir Prancūzijoje, kunigystės metai tapus Panevėžio vyskupijos Jaunimo centro vadu, aktyvi visuomeninė ir socialinė veikla Vilniuje einant Šv.Jonų bažnyčios kunigo, Universiteto kapeliono, Kunigų seminarijos profesoriaus ir kt. pareigas. Knyga baigiama pasakojimu apie kun. A. Lipniūno Štuthofe išgyventus dvejus metus nežmoniškų kančių ir paskutines žemiškos kelionės akimirkas Pucke (Lenkija).

 • Ilgesio paukščiai

  Ilgesio paukščiai

  Ilgesio paukščiai / Saulutė Genovaitė Markauskaitė. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016. - 333, [2] p.

  Eilėraščių rinktinėje „Ilgesio paukščiai" giedruoja jausmai ir dvasios šviesa meilės okeanuose. Meilė - tai gamtos karūna. Pajusti meilę, susilieti su ja ir išgyventi ją... nugiedrėti... net ir po netekties ar apsvilus sparnus - nuostabiausia dovana pasaulyje. Tai vienintelis jausmas, suteikiantis žmogui saugumo pojūtį ir galimybę kurti save. Tai vidinė šviesa, pakelianti dvasią.
  Bet vis dėl to mylėti labai sunku... Jei eini į tikrąją meilę - eini tarsi į ugnį suliepsnoti...
  Autorė tvirtai tiki meilės galia ir pašaukimu atkovoti iš nebūties savo laiką, savo meilę ir tiesą. Apginti meilę, nes ji - didžiausia gyvenimo vertybė. Net keli Meilės spindulėliai panaikina kančias ir rūpesčius. Ir šis jausmas, sujungęs praeitį su dabartimi, keliauja ne tik iki paskutinės gyvenimo akimirkos, bet ir po jos...

 • Maironio sodas

  Maironio sodas

  Maironio sodas / parengė Aldona Ruseckaitė. - Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2017. - 107, [1] p.

  Knygoje „Maironio sodas“ yra atveriamas poeto, dramaturgo, profesoriaus, rektoriaus, prelato Jono Mačiulio-Maironio dar vienas talentas – sodininkavimas. Paveldėjęs žinias ir gebėjimus iš savo tėvo Aleksandro Mačiulio, užauginusio didžiulius sodus, sūnus irgi pamėgo šį prasmingą užsiėmimą. 1909 m. Kauno senamiestyje nusipirkęs rūmus ir prie jų žemės sklypą iki pat Nemuno, užveisė sodą – su vaismedžiais, krūmais, gėlynais, daržais. Maironis daug dirbo – sodino, skiepijo, kasė lysves,

  Skaityti daugiau...