Kraštotyros leidiniai

 • Dienojimas

  Dienojimas

  Dienojimas : romanas / Algimantas Kaminskas. - Vilnius : Homo liber, 2018. - 143, [1] p.

  "Dienojimas " - naujas rašytojo Algimanto Kaminsko romanas apie nuotykių pilną dviejų jaunuolių vaikystę Prūsijos pasienyje, apie meilę ir karjerą, siekiant išsiveržti iš skurdžios pokario vaikystės į gerbūvį ir pripažinimą.

 • Nepriklausomos Lietuvos mokytojai

  Nepriklausomos Lietuvos mokytojai

  Nepriklausomos Lietuvos mokytojai : 1918-1940 metų biografijos / Kazys Račkauskas. - [Vilnius] : Gimtinė, 2018. - 479, [1] p.

  Šis bene pirmasis nepriklausomos Lietuvos pedagogų biografijų žinynas skiriamas tėvynainiams, kurie domisi mūsų tautos istorija ir kultūros paveldu. Visų pirma tiems, kas nori ir stengiasi sužinoti, kur ir kaip vaikystėje sėmėsi mokslo žinių jų tėvai, seneliai ir proseneliai, kas ir kokie buvo jų pirmieji mokytojai.
  Kultūros istorikas, žurnalistas, šiuolaikinio tautotyros savanorių sąjūdžio pradininkas dr. Kazys Račkauskas sumanė ir nuo 1998 m. vadovauja nacionalinio lygmens projektui Lietuvos pedagogų kultūros paveldas. Savo, taip pat geradarių rėmėjų lėšomis sukaupė unikalių faktų ir šioje knygoje pateikia per 500 pirmosios Lietuvos Respublikos pagrindinių švietimo židinių – šalies pradžios mokyklų mokytojų glaustą biografiją su nuotraukomis.
  Knygoje yra 21 ano meto Lietuvos apskričių apie 1150 pradžios mokyklų, kuriose 1918-1940 metais uolūs pedagogai mokė ir ugdė mūsų protėvių vaikus, rodyklė.

 • Panevėžio medikai

  Panevėžio medikai

  Panevėžio medikai : skiriama nepriklausomos Lietuvos šimtmečiui ir tuo laiku dirbusiems Panevėžio medikams atminti / Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialas. - Panevėžys : [D. Rudžio individuali įmonė] : Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialas, 2018. - 182, [1] p.

  Tai jau ketvirtas leidinys (leidinio sudarytoja Liudvika Knizikevičienė) apie Panevėžio medikus, įnešusius savo indėlį į miesto bei šalies gyventojų sveikatos apsaugą. Straipsnių rinkinyje aprašyti žymesnių medikų likimai ir nuveikti darbai.

 • Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m.

  Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m.

  Tai unikalus pasakojimas apie 1975 m. įvairių profesijų Lietuvos inteligentų suorganizuotą penkiolikos etapų kultūrinį pažintinį tyliosios rezistencijos žygį nuo S. Daukanto gimtinės Lenkimuose (Skuodo r.) iki Vilniaus universiteto. Žygio iniciatorius – Panevėžio žygeivių klubo narys Julius Beinortas.  Knyga gausiai iliustruota kartu keliavusio panevėžiečio fotografo Petro Dūdos nuotraukomis ir autentiškais žygio maršrutų žemėlapiais.