Kraštotyros leidiniai

 • Lietuvos kaimo trobesiai

  Lietuvos kaimo trobesiai

  Lietuvos kaimo trobesiai / Vytautas Stanikūnas. - [Rumšiškės, Kaišiadorių r.] : Lietuvos liaudies buities muziejus, 2016. - 93, [1] p.

  Šiame leidinyje aprašoma tradicinių kaimo gyvenamųjų pastatų raida, parodomi jų regioniniai skirtumai. Remiamasi etnografų tyrimais ir autoriaus žiniomis, sukauptomis kuriant Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse ir ilgą laiką jam vadovaujant, keletą dešimtmečių tyrinėjant lietuvių gyvenamąjį namą, kitus pastatus bei sodybas. Visuomenė turėtų pažinti lietuvių gyvenamojo būsto raidą, branginti sukauptą liaudies patirtį kuriant savo namus, saugoti tradicines vertybes, jas panaudoti šiandienos poreikiams.

 • Kitų tautinių bendrijų paveldas Panevėžio rajone

  Kitų tautinių bendrijų paveldas Panevėžio rajone

  Kitų tautinių bendrijų paveldas Panevėžio rajone : skiriama Europos paveldo dienoms : [informacinis leidinys] / Petras Juknevičius. - Panevėžys : [Reklamos agentūra "25 kadras"], 2016. - 29, [2] p.

  Leidinyje trumpai aprašomas tautinių bendrijų – karaimų, latvių, rusų, vokiečių, žydų – kultūros paveldas Panevėžio rajone. Yra šaltinių ir literatūros sąrašai.

 • Savanorio Juozo Bariso šeimos šviesa

  Savanorio Juozo Bariso šeimos šviesa

  Savanorio Juozo Bariso šeimos šviesa / Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius, Panevėžio kraštiečių klubas „Tėviškė". - Panevėžys : [D. Rudžio individuali įmonė], 2016. - 151, [1] p.

  Tai knyga apie Lietuvos savanorio Juozo Bariso gyvenimo kelią, jo meilę Tėvynei, apie jo nuolatines pastangas "kilti" ir "kelti" ir to paties siekusius šviesuolius jo šeimos narius. Istorijos vingiuose daug nukentėjęs jis liko ištikimas savo priesakams Tėvynei, Dievui, Artimui. Tokius žmones verta prisiminti dabar, kai Lietuva vėl nepriklausoma ir kuria savo ateitį.

 • Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai

  Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai

  Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai : [knyga-albumas] / Ramunė Dilkaitė-Vaitonienė. - Vilnius : Nacionalinė knyga, 2015. - 223, [1] p.

  Knygoje-albume pristatomas dailininko Vinco Dilkos (1912-1997) kūrybinis palikimas pateikiant autentišką, niekur iki šiol nepublikuotą, paties V. Dilkos surašytą kūrinių registrą, jo susirašinėjimo su žmona Ona Butkevičiūte-Dilkiene, dienoraščio, personalinių parodų atsiliepimų knygos ištraukas. Albuminė dalis supažindina skaitytoją su visu V. Dilkos kūrybiniu palikimu.