Finansinių ataskaitų rinkiniai 2011 m.

2011 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 54 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 58 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 59 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 34 KB).

2011 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 57 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 58 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 72 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 34 KB).

2011 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 63 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 57 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 71 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 34 KB).

2011 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 58 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 60 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 46 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 35 KB).